Προχωρούν τα έργα αναβάθμισης του Δημοτικού Γηπέδου Μουζακίου

·        Με προϋπολογισμό  369.000 ΕΥΡΩ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Μπαλτατζής»

 

Το Δημοτικό Γήπεδο Μουζακίου επισκέφθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Κωτσός με την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Πολιτισμός Αθλητισμός κ. Ελένη Ρούσα προκειμένου να διαπιστώσει την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης του, καθώς οι εργασίες τοποθέτησης των πυλώνων ηλεκτροφωτισμού βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου είναι τμήμα του συνολικού έργου  «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μουζακίου» το οποίο έχει προϋπολογισμό 369.000 ΕΥΡΩ.

Το έργο με τίτλο «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Μουζακίου» υλοποιείται στο  γήπεδο Μουζακίου που βρίσκεται στην οδό από Μουζάκι προς Λαζαρίνα και αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του κεντρικού γηπέδου ποδοσφαίρου, τη δημιουργία στίβου με συνθετικό τάπητα 6 διαδρομών, την επίστρωση με συνθετικό τάπητα του γηπέδου μπάσκετ και την επίστρωση με συνθετικό χλοοτόπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5..

                Πιο αναλυτικά προβλέπεται να γίνει η τοποθέτηση, περιμετρικά του γηπέδου, τεσσάρων (4) σιδηροϊστών ύψους 18 μέτρων με έξι προβολείς στην κορυφή τους (2000W έκαστος προβολέας) για τον φωτισμό του γηπέδου. Προκειμένου να εδρασθούν οι σιδηροϊστοί θα γίνει εκσκαφή σκάμματος 2,8μ. Χ 1,6μ. Χ 1,2μ. όπου και θα κατασκευασθεί βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 με κατάλληλα αγκύρια για την τοποθέτηση των σιδηροϊστών. Για την ηλεκτρική διανομή θα κατασκευασθεί πίνακας διανομής (πίλλαρ) από όπου θα ηλεκτροδοτηθούν οι προβολείς με καλώδιο τύπου ΝΥΥ 4Χ10mm2 που θα τοποθετηθεί εντός πλαστικών σωληνώσεων Φ63. Η όδευση των σωληνώσεων με τις καλωδιώσεις θα είναι υπόγεια για την οποία και απαιτείται η εκσκαφή χάνδακα διαστάσεων 0,30μ. πλάτους και βάθους 0,70μ. που θα συνδέει τις βάσεις των σιδηροϊστών με τον πίνακα διανομής. Στο σχέδιο που επισυνάπτεται παρουσιάζεται αναλυτικά η θέση των σιδηροϊστών με τους προβολείς περιμετρικά του χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και η εκσκαφή του χάνδακα τοποθέτησης των σωληνώσεων με τις καλωδιώσεις αλλά και του πίνακα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (πίλλαρ).

                Επίσης θα δημιουργηθεί στίβος με ελαστικό τάπητα προδιαγραφών IAAF πάχους 13-15 χιλιοστών, κατά μήκος της βόρειας πλευρά του γηπέδου ποδοσφαίρου που θα περιλαμβάνει 6 διαδρομές των 1,22μ  και συνολικού μήκους 126 μέτρων. Στο γήπεδο μπάσκετ θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας (ακρυλικός) πάχους 2,5-3,0 χιλιοστών  προδιαγραφών ITF και θα τοποθετηθούν 4 μεταλλικά παγκάκια ενώ στο γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 θα αντικατασταθεί ο χλοοτάπητας με συνθετικό τάπητα νέας γενιάς προδιαγραφών FIFA με πάχος πέλους 60 χιλιοστών και επίσης θα τοποθετηθούν νέες μεταλλικές εστίες διαστάσεων 3μ Χ 2μ. ενώ θα ενισχυθεί και η υφιστάμενη περίφραξη.

                Στο χώρο του στίβου και του γηπέδου του μπάσκετ πριν την τοποθέτηση του τάπητα θα γίνει επίστρωση αρχικά με ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση για εξομάλυνση του δαπέδου και εν συνεχεία επίστρωση με ασφαλτική στρώση πάχους 50 χιλιοστών για την διαμόρφωση του τελικού δαπέδου με τις αναγκαίες κλίσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί ο συνθετικός τάπητας.   

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 369.000,00€

και αναλύεται ως εξής :                                Εργασίες :            300.000,00€  

                                                                                ΦΠΑ 23% :              69.000,00

«Μετά την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου, το οποίο λειτουργεία απρόσκοπτα, προχωρούμε στην πλήρη αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου της έδρας του Δήμου μας, με παρεμβάσεις ιδιαίτερα σημαντικές που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα του γηπέδου προς όφελος των ομάδων και των αθλούμενων δημοτών μας. Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που ο Δήμος μας κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο  Δήμαρχος κ. Κωτσός και η Πρόεδρος του ΝΠ Αθλητισμός Πολιτισμός κ. Ρούσσα.