Τελευταία παράταση συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Κτηματολόγιο στον Δήμο μας έως τις 12 Δεκεμβρίου 2017

Τελευταία παράταση συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Κτηματολόγιο στον Δήμο μας έως τις 12 Δεκεμβρίου 2017