ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ

                                                                              ΜΟΥΖΑΚΙ 5-12-2018

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ».

 

 

      Σας ενημερώνουμε την παράταση έως 15.01.2019, της υποβολής αντιρρήσεων κατά του θεωρημένου Δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων.

 

 

      Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις.

 

      Πληροφορίες: ΣΥΑΔΧ Τρικάλων, Γραφείο 301 της Π.Ε. Τρικάλων 

                             Βασιλείου Τσιτσάνη 31, (3ος όροφος)

                  Τηλ. Επικοινωνίας: 24310 46301,46353, Φαξ: 2431046353

                

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ