ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 27/12/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 354 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 31/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1) Περί εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς. 2) Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με παράταση των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων 3) Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με παράταση της σύμβασης προμήθειας καυσίμων 4) Περί έγκρισης αποδέσμευσης-ανατροπής των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΝΕΟΤΗΤΑ¨ οικονομικού έτους 2018. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη