Δημοσίευση πίνακα συμβάσεων προς ανάθεση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ταχ Δ/νση: 43060 Μουζάκι

Πληροφ: Β. Φούκας

Τηλ:  24453/50121

FAX: 24453/50120

Email: v.foukas@mouzaki.gr

 

Μουζάκι: 10/01/2019

Αρ. Πρωτ: 346 
ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

10191 – ΠΑΠΑΓΟΥ

Email: site-support@yme.gov.gr 

     

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πίνακα συμβάσεων προς ανάθεση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών.

Σχετ:

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μουζακίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των παρακάτω συμβάσεων έργων. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να αναρτήσετε τον επισυναπτόμενο πίνακα με τα στοιχεία των συμβάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Α/Α

Κ.Α ΠΡΟΥΠ.

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

1

30-7323.0.002

Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου

 

200.000,00

2

64-7333.3.001

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Παμίσου Δήμου Μουζακίου

 

947.836,92

 

 

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α