Απαγόρευσης κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες: Κ. Γαβριηλίδης

                        Μ. Ναλμπάνη

Τηλέφωνο: 2413 503624, 503603

ΦΑΞ:  2413 503669

e-mail:polprostasia@thessalia.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111

Ταχ. Κώδ.: 413 36 ΛΑΡΙΣΑ

         

 

 

         

 

 

 

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

 

                        Λάρισα      20 - 6 - 2019

                        Αριθ. Πρωτ.:  373/100013

 

 

                                 

 

        ΠΡΟΣ: 1) Δήμοι Θεσσαλίας

                    2)  Δήμοι Στερεάς Ελλάδας

                            

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Απόφασης προληπτικής απαγόρευσης  κυκλοφορίας  σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

 

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθμ. 4397/ 16-06-20019 Απόφαση  της  Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.                                                                                                                                                   

 

            

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την παραπάνω Απόφαση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ¨ευπαθείς¨ περιοχές σε ημέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης σας,  για ενημέρωσή σας και υποβολή σχετικής πρότασης στο Σ.Ο.Π.Π., όπου συντρέχει περίπτωση.                                  

 

ΣΥΝΗΜ.: ( 3 ) σελίδες

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                   Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ε.                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                              Κων/νος  Γαβριηλίδης