ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 06/9/2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 289 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 11-9-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 2) Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου Κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου. 3) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού . 4) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. 5) Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου» . . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη