ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση     :  Καραϊσκάκη 1

                            ΤΚ 43060, Μουζάκι

Πληροφορίες  : Β. ΦΟΥΚΑΣ

Τηλέφωνο      :  2445350121

 

 

Μουζάκι: 19/05/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Μουζακίου στην  προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλου οικοπέδου για εγκατάσταση Σταθμού Αποσυμπίεσης Φυσικού Αερίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά αγροτεμαχίου με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.     Εμβαδού τουλάχιστον 3000 τ.μ..

2.     Να έχει πρόσβαση σε δημοτική οδό.

3.     Να βρίσκεται εκτός των ορίων του οικισμού και σε απόσταση τουλάχιστον 100 μ από αυτόν.

4.     Να απέχει τουλάχιστον 300μ από χώρους συνάθροισης κοινού.

5.     Να μην υπάρχει υψομετρική διαφορά από τη δημοτική οδό  από την οποία έχει πρόσβαση.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, τα ακίνητα των οποίων πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις, όπως καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Μουζακίου, με συνημμένα:

α) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα και

β) τίτλους κυριότητας, μέχρι την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ