Ετήσιος Χορός

Ετήσιος Χορός Απανταχού Μουζακιωτών Θεσσαλίας στις 29-1-2011 στο κοσμικό κέντρο Μπάμπης Διεύθυνση Όθωνος 26, στην Κηφιασιά.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6937569027