Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Μουζάκι    13 Ιανουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
 1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε.  6973999400
 2. Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο 6976222617
 3. Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο 6977236367
 4. Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο  6978183664
 5. Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο  6973779177
 6. Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο 6973535270
 7. Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο 6978183628
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (17) Ιανουαρίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως:
 • Περί εκλογής Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
 • Περί  συγκροτήσεως επιτροπής διαγωνισμού έργων για το έτος 2011.
 • Περί εγκρίσεως των πρακτικών προμήθειας υγρών καυσίμων για το οικον. έτος 2011.
 • Περί  εξέτασης της ένστασης της Κ/Ξ ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΤΕ-ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Β.Ε. κατά του Πρακτικού του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του υποέργου «δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Μουζακίου-Καραϊσκάκη-Μαυρομματίου» της πράξης «αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Μουζακίου».
Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός