Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12/4/2011 και ώρα 20:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Μουζάκι  8-4-2011
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ:   5006  
Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία
τηλ. 24453-50136
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.
Έδρες τους                                                                                                                    

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα  20:00   μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1    Καθορισμός Υπεύθυνου Φορέα υλοποίησης της Μελέτης: «Σύνταξη Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. τέως Δήμου Παμίσου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
2    Υποβολή πρότασης για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα σχολεία
Εισηγητής: Δήμαρχος
3    Υποβολή πρότασης για «Ανάπλαση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου παλαιού  Δημ. Σχολείου Μουζακίου»
Εισηγητής: Δήμαρχος
4    Κατάργηση ΝΠΔΔ του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
5    Περί πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την υπηρεσία πρασίνου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
6    Διαγραφή χρεών και απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
7    Περί εξέτασης αίτησης της Νικάκη Ευγενίας
Εισηγητής: Γκαραβέλας Στέφανος, Πρόεδρος Τ.Κ.
8    Περί εξέτασης αίτησης της ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
9    Περί δημιουργίας θέσης διευκόλυνσης ΑμεΑ
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
10    Περί παραχώρησης χρήσης πεζοδρομίων από επαγγελματίες στην πόλη του Μουζακίου
Εισηγητής: Καλαμπαλίκης Θωμάς
11    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικού σχολείου ΤΔ Κρανέας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
12    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μεταφορά λεβητοστασίου συντήρηση τουαλετών του Δημ. Σχολείου Κρανέας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
13    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση των τουαλετών του ΤΔ Κρανέας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
14    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων (Νέα Φάση) πρ.Δήμου Παμίσου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
15    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή νέας γεφυροπλάστιγγας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
16    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δρακότρυπας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
17    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή κεντρικής πλατείας ΔΔ Πορτής»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
18    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή στέγης δημαρχείου»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
19    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Πολιτική Προστασία»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
20    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμου ‘Γιωτέικα’ Οξυάς»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
21    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποχέτευση ΔΔ Οξυάς»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
22    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής παραλαβής του έργου: «Προμήθεια ειδών παιδικών χαρών έδρας και ΔΔ»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                         Φροξυλιάς Βάϊος
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου