ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

   Ο Δήμος Μουζακίου ανακοινώνει ότι :

 

Στο πλαίσιο του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, ΣυνταξιοδοτικέςΡυθμίσειςΔημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

   Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, από 17/05/2019 έως και 16/09/2019.

 

   Συγκεκριμένα :

Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 16-07-2019.

 

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

 

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

 

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δε μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/2017, στα τηλ. 2445350113 & 2445350139.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Μουζάκι, 22 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                          Α.Π: 4013

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).

2. Την αριθ. 5/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας  με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Μουζακίου:

 

Ι. Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

 

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 

ΝΤΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

(Υποψήφια Δήμαρχος)

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΒΑΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

3. ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ – ΣΕΡΙΦΗ ΑΝΝΑ – ΝΑΥΣΙΚΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΑΣΙΑ) του ΠΑΥΛΟΥ

4. ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

5. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ

7. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΚΑΡΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

10. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11. ΛΕΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

12. ΛΙΑΣΚΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

13. ΜΟΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

14. ΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15. ΠΑΓΚΑΚΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ (ΕΜΗ) του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

16. ΠΑΠΠΑ – ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

17. ΠΑΠΠΑ – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

18. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

19. ΣΚΡΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

20. ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΡΑΒΑΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21. ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

22. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

23. ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

 

Δημοτική Ενότητα Παμίσου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

2. ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

4. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ του ΑΡΧΟΝΤΗ

5. ΚΟΦΦΑ ΧΑΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΜΠΑΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ

7. ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΕΡΙΑΔΗ

9. ΠΑΥΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10. ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΩΜΑ

11. ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12. ΣΤΕΦΑΝΗ ΒΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 

ΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΩΜΑ

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

2. ΚΑΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΜΕΡΤΙΚΑ ΖΩΗ ΣYZ. ΙΩΑΝΝΗ

4. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

5. ΧΑΛΑΤΣΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΔΩΝΑ

 

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

2. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

3. ΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

4. ΖΟΡΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΚΑΝΝΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

6. ΚΑΠΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

7. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

8. ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

10. ΜΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛEΞΑΝΔΡΟΥ

11. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

12. ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13. ΤΕΤΑΓΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. ΤΟΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

16. ΤΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Παμίσου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪ ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

3. ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

5. ΜΟΥΝΤΖΙΑ ΜΠΟΥΡΤΟΥΒΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

6. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

7. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

8. ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ»

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΓΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ - ΦΑΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

5. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

6. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ

 

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

4. ΚΑΥΚΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

6. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

7. ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΒΑΪΟΥ

9. ΠΛΑΚΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

10. ΣΔΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ

11. ΤΕΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

12. ΤΙΓΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΤΟΥΡΑΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΒΑΪΟΥ

14. ΤΡΙΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

15. ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

16. ΤΣΙΤΣΙΚΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

17. ΤΣΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

18. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

19. ΦΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Δημοτική Ενότητα ΠΑΜΙΣΟΥ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΒΛΗΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ

2. ΔΕΔΕ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΚΑΡΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

6. ΝΙΚΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

7. ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

8. ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

Δ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

 

ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΕΣΤΩΡΟΣ

2. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ

3. ΚΩΤΙΝΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

4. ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΠΑΝΑΓΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΣΤΑΥΡΟΥ - ΚΥΡΓΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΘΩΜΑ

 

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΒΑΪΟΥ

2. ΓΚΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

3. ΓΚΙΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΩΝΤΑΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΖΗΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΚΑΛΥΒΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6. ΚΑΝΑΒΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΗΛΙΑ

7. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

8. ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9. ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

11. ΜΠΟΥΓΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12. ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

13. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. ΠΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

16. ΠΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17. ΡΟΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

19. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20. ΤΣΙΟΥΦΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

21. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22. ΧΑΣΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Παμίσου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

2. ΓΚΟΥΡΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του ΑΡΧΟΝΤΗ

5. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6. ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΒΑΛΟΥ - ΚΑΛΥΒΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ (ΜΑΡΙΖΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

9. ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10. ΡΟΥΣΣΑ - ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11. ΦΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ

12. ΨΑΡΡΗ - ΚΥΡΓΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

 

Ε' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(Υποψήφια Δήμαρχος)

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΑΝΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

4. ΚΟΡΔΕΛΑ ΜΟΡΦΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Μουζακίου

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

2. ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑΗ (ΘΕΜΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4. ΚΟΝΤΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΚΟΤΣΩΝΗ ΜΥΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΜΑΛΑΜΗ ΑΝΝΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

9. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

10. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ (ΠΕΡΣΑ) του ΗΛΙΑ

13. ΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ

14. ΤΡΙΜΜΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

15. ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα ΠΑΜΙΣΟΥ

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΚΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

2. ΚΑΡΡΑΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

4. ΛΑΣΠΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΠΙΤΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΟΔΕΣΤΟΥ

8. ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

 

ΙΙ. Συνδυασμοί για την ανάδειξη συμβούλων κοινότητας

 

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

 

Τοπική Κοινότητα Καναλίων

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (ΚΑΝΑΛΙΩΝ)

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3. ΚΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΚΟΥΤΣΙΟΓΚΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΗΛΙΑ

5. ΣΔΡΟΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ»

1. ΖΕΚΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΘΩΜΑ

2. ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΗΛΙΑ

3. ΠΙΤΣΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ

4. ΤΣΙΠΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΜΑΡΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ»

1. ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ

2. ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

3. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

4. ΠΑΠΑΣΜΥΡΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΦΑΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ

6. ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μουζακίου

 

Τοπική Κοινότητα Μαυρομματίου

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

1. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

3. ΔΟΥΜΑΝΑΣ ΝΕΣΤΩΡ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

4. ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ ΠΑΤΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΠΑΠΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

7. ΠΑΠΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΟΣ

8. ΣΔΡΑΚΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ»

1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΜΠΕΣΣΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

4. ΠΑΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ

5. ΠΛΑΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6. ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΧΟΥΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Μουζακίου

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΥΝΑΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ»

1. ΖΑΧΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

3. ΛΑΖΑΡΙΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ

5. ΣΚΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ

6. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Μαζί αλλάζουμε τον Τόπο μας»

1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ

3. ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. ΤΟΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

6. ΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΟΥΖΑΚΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ»

1. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΡΑΚΟΥ

2. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΘΩΜΑ-ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

4. ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

6. ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ- ΖΙΩΓΑ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

7. ΠΛΑΚΙΑ ΑΡΕΤΗ (ΤΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΦΩΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Βατσουνιάς

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ»

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΜΑΡΚΟΥ

2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ

4. ΖΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

5. ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ

6. ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΓΡΑΦΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

7. ΧΑΪΝΤΟΥΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΓΟΣ του ΗΛΙΑ

8. ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

1. ΚΑΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

2. ΚΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

3. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ

6. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Γελάνθης

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΛΑΝΘΗΣ»

1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΓΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

3. ΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

6. ΡΑΪΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7. ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΩΜΑ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΕΛΑΝΘΗΣ»

1. ΑΓΓΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

3. ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ

4. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ

5. ΤΣΙΟΜΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΘΩΜΑ

6. ΧΑΝΤΟΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

1. ΜΠΑΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΜΠΑΝΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4. ΣΒΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΤΡΙΜΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Δρακότρυπας

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ – ΣΚΛΑΤΑΙΝΑ»

1. ΚΑΠΕΡΩΝΗ-ΧΑΡΙΣΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

2. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ

4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

5. ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

6. ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ

7. ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΠΟΥΛΙΟΥ ΚΛΕΙΩ (ΚΛΑΙΡΗ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΡΑΜΑ & ΔΡΑΣΗ»

1. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΗΛΙΑ

4. ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΗ

5. ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Λαζαρίνας

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ»

1. ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2. ΜΑΚΗ-ΠΑΝΤΕΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΜΠΕΜΠΕΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ

4. ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΖΩΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

6. ΦΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «Η ΛΑΖΑΡΙΝΑ»

1. ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2. ΓΡΕΒΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4. ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ

5. ΜΠΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

6. ΤΣΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Μαγουλίτσας

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»

1. ΒΑΪΤΣΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

2. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΛΕΝΤΖΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΒΑΪΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΤΣΕΛΙΟΥ ΑΓΟΡΗ του ΑΝΔΡΕΑ

6. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ»

1. ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

2. ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ

3. ΜΕΡΙΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ

4. ΤΣΙΑΝΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

5. ΧΟΛΕΒΑ ΔΑΦΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

1. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ

2. ΚΟΥΛΟΥΧΕΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3. ΛΕΝΤΖΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

4. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

6. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΤΡΑΤΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ

7. ΣΕΦΕΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

8. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Οξυάς

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ -ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΞΥΑΣ»

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΗΛΙΑ

4. ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΧΑΛΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΞΥΑ: ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ»

1. ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

2. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

3. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΗΛΙΑ

4. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΣΕΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ

6. ΧΑΛΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ

 

Δημοτική Ενότητα Παμίσου

 

Τοπική Κοινότητα Αγναντερού

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΑΡΧΗ»

1. ΑΜΑΞΑ ΖΩΪΤΣΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2. ΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

3. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΪΟΥ

4. ΜΠΙΧΤΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

5. ΝΤΟΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

6. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟΣ ΟΡΙΖΩΝ»

1. ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

2. ΚΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

4. ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΒΑΪΟΥ

6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

7. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

8. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ»

1. ΑΜΑΞΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

2. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

4. ΜΑΪΜΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

5. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

7. ΤΗΛΙΑ ΒΑΪΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

8. ΤΣΙΑΦΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ

 

Τοπική Κοινότητα Κρανέας

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΡΑΝΕΑΣ»

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

3. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

4. ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ του ΘΩΜΑ

5. ΜΠΑΧΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του ΔΗΜΟΥ

6. ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΚΙΝΗΜΑ ΑΓΡΟΤΩΝ»

1. ΖΑΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ

2. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΚΑΡΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΪΟΥ

4. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ

5. ΜΕΣΙΑΚΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

6. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Γ' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»

1. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΚΑΝΙΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6. ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΒΑΪΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Μαγούλας

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ»

1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ

3. ΚΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

4. ΝΕΣΤΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΘΩΜΑ

5. ΠΑΠΠΑ-ΑΡΓΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

6. ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7. ΤΣΙΩΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

8. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ»

1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ

2. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ

3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ

4. ΖΑΡΖΑΝΗ-ΜΑΓΓΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

5. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6. ΚΑΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

7. ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8. ΤΟΥΡΛΟΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

 

Τοπική Κοινότητα Παλαιοχωρίου

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ»

1. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

2. ΡΕΤΖΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ

3. ΡΕΤΖΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

4. ΣΑΠΟΥΝΑ ΒΑΪΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΤΕΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ»

1. ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2. ΡΕΤΖΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ του ΦΩΤΙΟΥ

3. ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5. ΤΟΥΛΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ

 

Τοπική Κοινότητα Ριζοβουνίου

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ»

1. ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3. ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5. ΜΗΤΣΙΑΚΗ ΚΑΙΤΗ του ΒΑΪΟΥ

6. ΜΗΤΣΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ

7. ΣΠΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ του ΒΑΪΟΥ

8. ΤΖΑΤΖΑ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

 

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ - ΦΑΝΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΩΜΑ

2. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

5. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ

6. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8. ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

 

ΙΙΙ. Υποψήφιοι πρόεδροι Κοινοτήτων

Δημοτική Ενότητα Ιθώμης

 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ακακίου

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ

ΓΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ

 

Τοπική Κοινότητα Ελληνοπύργου

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΜΗΝΙΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΝΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Καππά

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΟΛΩΝΟΣ

ΨΑΡΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Λοξάδας

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΚΑΚΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΜΟΥΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Πύργου Ιθώμης

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα ΧΑΡΜΑΤΟΣ

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΔΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Μουζακίου

 

Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλής

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ

 

Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΠΛΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΦΑΣΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Ελληνοκάστρου

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

 

Τοπική Κοινότητα Κρυοπηγής

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευριπίδη

ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΜΑΝΩΛΗ

 

Τοπική Κοινότητα Πευκοφύτου

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Τοπική Κοινότητα Πορτής

Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας

ΠΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΤΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ

 

 

 

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Ιθώμης ανέρχονται σε τέσσερις (4).

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Μουζακίου ανέρχονται σε δεκαπέντε (15).

Οι έδρες της εκλογικής περιφέρειας Παμίσου ανέρχονται σε οκτώ (8).

 

 

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Καναλίων ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Φαναρίου ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Μαυρομματίου ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Μουζακίου ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Βατσουνιάς ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Γελάνθης ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Δρακότρυπας ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Λαζαρίνας ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Μαγουλίτσας ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Αγναντερού ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Κρανέας ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Μαγούλας ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Παλαιοχωρίου ανέρχονται σε πέντε (5).

Οι έδρες του συμβουλίου της κοινότητας Ριζοβουνίου ανέρχονται σε πέντε (5).

 

 

Για τις κοινότητες Αγίου Ακακίου, Ελληνοπύργου, Καππά, Λοξάδας, Πύργου Ιθώμης, Χάρματος, Αμυγδαλής, Ανθοχωρίου, Ελληνοκάστρου, Κρυοπηγής, Πευκοφύτου και Πορτής εκλέγεται ένας πρόεδρος.

 

 

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 106326/2957/3-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡ

ΚΟΙΝ

ΕΤΕΡ

ΑΡ27

166Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΚΟΤΡΩΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

446

     

167Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Εως : ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

442

     

168Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΑΛΤΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

441

     

169Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
43060, ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

435

     

170Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

Από : ΑΓΡΙΜΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

332

     

171Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

Από : ΛΑΓΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

357

     

172Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΥ - ΙΟΥΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43060, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

409

     

173Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΛΑΓΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΦΑΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43060, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

486

     

174Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΠΠΑ

Από : ΑΜΒΡΑΖΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΠΑ
43060, ΚΑΠΠΑ

356

     

175

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΛΟΞΑΔΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΟΡΩ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΝΘΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΞΑΔΑΣ
43060, ΛΟΞΑΔΑ

251

     

176

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
43060, ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΝΗΣ

300

     

177Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΧΑΡΜΑΤΟΣ

Από : ΑΓΙΩΤΗ - ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΜΑΤΟΣ
43060, ΧΑΡΜΑ

343

     

178

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
43060, ΑΜΥΓΔΑΛΗ

131

     

179

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΩΤΗ - ΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ

249

     

180Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ

343

     

181Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΛΛΗ
Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

415

     

182Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

434

     

183Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ
43060, ΓΕΛΑΝΘΗ

320

     

184Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Από : ΛΑΖΗ - ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ
43060, ΓΕΛΑΝΘΗ

304

     

185Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

Από : ΑΔΑΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΥΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

388

     

186Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

Από : ΜΑΛΑΜΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

488

     

187

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
ΤΡΥΓΩΝΑ

Από : ΑΔΑΜΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
ΤΡΥΓΩΝΑ
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΥΓΟΝΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

200

     

188Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

334

     

189

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

298

     

190

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΛΩΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

295

     

191Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ

Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ

499

     

192Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΑΒΑΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΣΔΕΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

504

     

193Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Από : ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

430

     

194Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΟΣΜΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

492

     

195Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΚΟΤΣΙΩΡΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΝΤΕΝΙΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

494

     

196Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΠΑΠΑΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΣΙΛΗ - ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

515

     

197Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Εως : ΚΑΚΚΑΒΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

450

1

   

198Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΓΟΡΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

456

     

199Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΚΩΣΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

453

     

200Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΚΟΥΡΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

450

     

201Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΣΚΡΕΤΑ - ΑΓΟΡΗ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

457

     

202

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΩΦΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
43060, ΟΞΥΑ

276

     

203Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
43060, ΟΞΥΑ

334

     

204Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΝΔΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΤΣΙΩΛΗ - ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΞΥΑΣ

392

     

205Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΑΛΤΗ - ΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ
43060, ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ

372

     

206

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΗΣ
43060, ΠΟΡΤΗ

298

     

207Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΠΙΛΑΤΗ - ΟΛΓΑ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΗΣ
43060, ΠΟΡΤΗ

363

     

208Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΑΒΔΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΙΑΚΟΒΑΚΗ - ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

482

     

209Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΑΣΠΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

485

     

210Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΛΑΣΠΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

490

     

211Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΝΑΓΙΑ - ΛΕΩΝ
Εως : ΠΛΑΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

487

     

212Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΠΛΑΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

484

     

213Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΑΓΑΚΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΚΑΨΙΩΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
43061, ΚΡΑΝΕΑ

508

     

214Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΚΕΧΑΓΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑ - ΖΩΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
43061, ΚΡΑΝΕΑ

446

     

215Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως : ΜΑΤΙΑΤΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΑ

513

     

216Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΜΗΛΙΩΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΑ

444

     

217

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΠΕΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

255

     

218Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΝΙΚΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΗΦΗΣ - ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

306

     

219Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
43061, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ

512

     

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

 

 

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ

Ανταποδοτικά οφέλη προς τις κοινότητες Βατσουνιάς, Δρακότρυπας και Οξυάς

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουζακίου με τη συμμετοχή του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού, των υποψηφίων Δημάρχων Μουζακίου κ.κ. Γιώτη, Καρύδα, Ντούρβα και εκπροσώπων της υποψήφιας Δημάρχου κ. Διαμαντοπούλου  με θέμα το Αιολικό Πάρκο στη θέση «Αέρας»  και τα ανταποδοτικά οφέλη προς τις κοινότητες Βατσουνιάς, Δρακότρυπας και Οξυάς.

Στη σύσκεψη συμμετείχε εκ μέρους της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές η κ. Κοβλακά με το συνεργάτης της κ. Βασιλάκη, ο πρόεδρος της Δρακότρυπας κ. Μπούρμπος, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Χαρίσης με το συνεργάτη του κ. Μπάλα, υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη Βατσουνιά, την Οξυά κλπ.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός ζήτησε από την κ. Κοβλακά να σεβαστεί τις προτάσεις που κατέθεσαν στη ΔΕΗ οι φορείς της Δρακότρυπας, ο πρόεδρος της Οξυάς, όπως επίσης και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κ. Μοναχολιάς στη Λαϊκή Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Βατσουνιά παρουσία πολλών κατοίκων του χωριού.

Τόσο ο Δήμαρχος κ. Κωτσός όσο και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι κ.κ. Γιώτης, Καρύδας και Ντούρβα ζήτησαν μετ’ επιτάσεως από την κ. Κοβλακά να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αιτήματα της Βατσουνιάς, της Δρακότρυπας και της Οξυάς και παράλληλα τόνισαν ότι για το εργατοτεχνικό προσωπικό, όπως και για τα μηχανήματα που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του Αιολικού Πάρκου, να έχουν πρώτη προτεραιότητα οι δημότες του Μουζακίου και κατ’ επέκταση του νομού μας αν αυτοί δεν επαρκούν.

Από την πλευρά της η κ. Κοβλακά τόνισε ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος εταίρος και ότι η περιοχή μόνο να κερδίσει θα έχει από την κατασκευή του έργου, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στην Εθνική οικονομία. Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα αξιολογήσει τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τις 3 κοινότητες για ανταποδοτικές εργασίες και θα επιδιώξει να ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τέλος όλοι οι παρευρισκόμενοι καταδίκασαν την εμπρηστική ενέργεια που έγινε πρόσφατα όπου κάποιοι έκαψαν τα μηχανήματα που δούλευαν στην κατασκευή του έργου και διαβεβαίωσαν την κ. Κοβλακά πως οι εμπρηστές δεν έχουν καμία σχέση με την τοπική κοινωνία.

φεστιβάλ μουσικού πολιτισμού.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του 4ου φεστιβάλ μουσικού πολιτισμού την Κυριακή 12 Μαΐου με τους παρευρισκόμενους να απολαμβάνουν μια βραδιά που τα περιείχε όλα. Συγκίνηση, αναμνήσεις, χορό, τραγούδι,  με τους συμμετέχοντες να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς ήταν η βράβευση της Έλενας Παπαρίζου, μιας καλλιτέχνιδας που με τις επιτυχίες της έχει διαφημίσει τον τόπο καταγωγής της, το Μουζάκι, σε ολόκληρη την Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά και τον κόσμο. Η κυρία Παπαρίζου παρέλαβε το βραβείο από το Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό και από την Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. κα Φανή Τσιρογιάννη σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης, με τους παραβρισκόμενους θεατές να την αποθεώνουν.

Μετά την τελετή βράβευσης, η κυρία Παπαρίζου τραγούδησε πλαισιωμένη από την παιδική και νεανική χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου ευχόμενοι μέσα από τα τραγούδια τους να έχουμε "φως στην ψυχή".

Ακολούθησαν οι καλεσμένες χορωδίες και τα χορευτικά τμήματα με την παρακάτω σειρά:

1.   Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος «Χοροστάτες» Λαμίας, με το χορευτικό τους,

2.   Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος  Αγίου Γεωργίου Βόλου με τη χορωδία και το χορευτικό τους,

3.   Σύλλογος Γυναικών Παλαιομονάστηρου  Τρικάλων με τη χορωδία τους,

4.   Λαογραφικός & Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Καρδίτσας «Θεσσαλικό χοροστάσι»,

5.   Αρχαιολογικός Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μουζακίου  «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ», με το παιδικό τους χορευτικό,

6.   Η Χορωδία ενηλίκων του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου

7.   Το Χορευτικό τμήμα του ΚΔΑΠ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και τέλος

8.   Η Μικτή Χορωδία του  Δήμου Παλαμά.

  

          Το 4ου φεστιβάλ μουσικού πολιτισμού, μας δίνει ραντεβού και πάλι στην κεντρική πλατεία του Μουζακίου την ερχόμενη Κυριακή 19 Μαΐου στις 7:00 το απόγευμα, αυτή την φορά με την συνάντηση φιλαρμονικών.

          Στις επερχόμενες δραστηριότητες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. αξίζει να αναφέρουμε και την καλοκαιρινή συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου και ώρα 8μ.μ. στο δημοτικό κινηματοθέατρο Μουζακίου

 

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κυριακή 12/05/2019: Παραδοσιακό Χορωδιακό Τραγούδι-Παραδοσιακοί Χοροί

Κυριακή 19/05/2019:  Συνάντηση Φιλαρμονικών

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.) σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) διοργανώνουν το 4ο Φεστιβάλ Μουσικού Πολιτισμού με θέμα «Παραδοσιακό Χορωδιακό Τραγούδι – Παραδοσιακοί Χοροί », και «Συνάντηση Φιλαρμονικών» που θα διεξαχθεί στο Μουζάκι Ν. Καρδίτσας την Κυριακή 12/05/2019 και την Κυριακή 19/05/2019 αντίστοιχα και ώρα 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στο μεγάλο αυτό μουσικό πολιτιστικό γεγονός θα συμμετάσχουν Πολιτιστικοί σύλλογοι, χορευτικές ομάδες και φιλαρμονικές με πολυετή δράση αλλά και με νεότερη παρουσία από όλη τη Θεσσαλία και τις ευρύτερες περιοχές με σκοπό την ανταλλαγή μουσικών πολιτισμικών στοιχείων και τη διάδοσή τους.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 12/05/2019 χορωδιακές και χορευτικές ομάδες θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με Παραδοσιακά Τραγούδια και Χορούς απ' όλη την Ελλάδα με τη μουσική συνοδεία καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου.

Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ τιμά καλλιτέχνες του τόπου, οι οποίοι με την παρουσία τους και την μουσική τους σταδιοδρομία έχουν κάνει γνωστό το Μουζάκι σε όλη την Ελλάδα. Φέτος θα βραβευτεί για το έργο της, η δική μας Έλενα Παπαρίζου, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα με τη μελωδική φωνή, τις αμέτρητες διακρίσεις και δισκογραφικές επιτυχίες που κατάφερε να υψώσει την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο βάθρο, στη «Number One» θέση στο διαγωνισμό της Eurovision.

Την επόμενη Κυριακή 19/05/2019 η Δημοτική Φιλαρμονική του Μουζακίου θα παρουσιάσουν ποικίλο ρεπερτόριο ελληνικής και ξένης μουσικής. Καλεσμένοι φέτος είναι η Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και η Δημοτική Φιλαρμονική Τεμπών που   θα παρουσιάσουν μέρος της δουλεία τους σε μια μοναδική για το φιλόμουσο κοινό του Μουζακίου.

 

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Φανή Τσιρογιάννη

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκότης

Δημήτριος 

Κωσταρέλλος

Μαρίνα 

Κρανιά

Βασίλειος 

Μπαλογιάννης

Αικατερίνη 

Μπολορίζου

Παναγιώτης 

Ντιντής

Γιώργος 

Σούλτης

Κων/να 

Τότσκα

Μέλη:

 

 

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κυριακή 12/05/2019: Παραδοσιακό Χορωδιακό Τραγούδι-Παραδοσιακοί Χοροί

Κυριακή 19/05/2019:  Συνάντηση Φιλαρμονικών

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.) σε συνεργασία με το Δημοτικό Ωδείο Μουζακίου (Δ.Ω.Μ.) διοργανώνουν το 4ο Φεστιβάλ Μουσικού Πολιτισμού με θέμα «Παραδοσιακό Χορωδιακό Τραγούδι – Παραδοσιακοί Χοροί », και «Συνάντηση Φιλαρμονικών» που θα διεξαχθεί στο Μουζάκι Ν. Καρδίτσας την Κυριακή 12/05/2019 και την Κυριακή 19/05/2019 αντίστοιχα και ώρα 19:00 στην κεντρική πλατεία.

Στο μεγάλο αυτό μουσικό πολιτιστικό γεγονός θα συμμετάσχουν Πολιτιστικοί σύλλογοι, χορευτικές ομάδες και φιλαρμονικές με πολυετή δράση αλλά και με νεότερη παρουσία από όλη τη Θεσσαλία και τις ευρύτερες περιοχές με σκοπό την ανταλλαγή μουσικών πολιτισμικών στοιχείων και τη διάδοσή τους.

Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 12/05/2019 χορωδιακές και χορευτικές ομάδες θα παρουσιάσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με Παραδοσιακά Τραγούδια και Χορούς απ' όλη την Ελλάδα με τη μουσική συνοδεία καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου Μουζακίου.

Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ τιμά καλλιτέχνες του τόπου, οι οποίοι με την παρουσία τους και την μουσική τους σταδιοδρομία έχουν κάνει γνωστό το Μουζάκι σε όλη την Ελλάδα. Φέτος θα βραβευτεί για το έργο της, η δική μας Έλενα Παπαρίζου, η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα με τη μελωδική φωνή, τις αμέτρητες διακρίσεις και δισκογραφικές επιτυχίες που κατάφερε να υψώσει την Ελληνική σημαία στο ψηλότερο βάθρο, στη «Number One» θέση στο διαγωνισμό της Eurovision.

Την επόμενη Κυριακή 19/05/2019 η Δημοτική Φιλαρμονική του Μουζακίου θα παρουσιάσουν ποικίλο ρεπερτόριο ελληνικής και ξένης μουσικής. Καλεσμένοι φέτος είναι η Μπαντίνα του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας και η Δημοτική Φιλαρμονική Τεμπών που   θα παρουσιάσουν μέρος της δουλεία τους σε μια μοναδική για το φιλόμουσο κοινό του Μουζακίου.

 

Με εκτίμηση

Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

Φανή Τσιρογιάννη

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Δημήτριος Σκότης

Δημήτριος 

Κωσταρέλλος

Μαρίνα 

Κρανιά

Βασίλειος 

Μπαλογιάννης

Αικατερίνη 

Μπολορίζου

Παναγιώτης 

Ντιντής

Γιώργος 

Σούλτης

Κων/να 

Τότσκα

Μέλη:

 

 

Ένα σχολείο ζωγραφιά
Το ΝΠΔΔ Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεότητας και η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου θέλοντας να κάνουν το  περιβάλλον του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου Αγναντερού πιο  ευχάριστο και δημιουργικό για τους μικρούς μαθητές φρόντισαν να  διακοσμήσουν τους τοίχους των κτιρίων με χαρούμενες παιδικές παραστάσεις.

 

Η πανδαισία των έντονων χρωμάτων, αλλά και η μοναδικότητα των εικόνων,  σε αρμονία με το περιβάλλον , άλλαξαν τελείως την όψη του κτηρίου και  κατάφεραν να προσδώσουν μια χαρούμενη και ζέστη ατμόσφαιρα που βοηθάει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια πιο όμορφη και δημιουργική προσέγγιση της σχολικής καθημερινότητας. Ένας χώρος ειδικά σχεδιασμένος για παιδιά που θα τα εμπνέει, ενώ παράλληλα θα απολαμβάνουν το παιχνίδι. Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Ελένη Ρούσσα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα διαβεβαίωσε πως ανάλογα θα διακοσμηθεί και ο παιδικός σταθμός Μουζακίου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης της αυλής.

Ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στο Δήμο Μουζακίου

Ο Δήμαρχος Μουζακίου και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός συνοδευόμενος από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.. Καλιώρα και Τσιρογιάννη επισκέφθηκε το Μαυρομμάτι όπου βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης η ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου του χωριού.

Ο κ. Κωτσός επιθεώρησε το έργο και έδωσε οδηγίες στο συνεργείο για την ορθή εκτέλεσή του και ζήτησε να επισπευστούν οι εργασίες καθώς επίκεινται οι κορυφαίες εκδηλώσεις τα «Καραϊσκάκεια» που θα γίνουν στη γενέτειρα του Ήρωα τη Δεύτερη ημέρα του Πάσχα.

Ασφαλτοστρώσεις επίσης προβλέπονται να γίνουν στον Κεντρικό Δρόμο του Μουζακίου Αντώνη Βασιλείου  όπως επίσης και στην οδό Καραϊσκάκη. Στο Μαυρομμάτι επίκειται ασφαλτόστρωση πέραν του Κεντρικού Δρόμου και της παράπλευρης οδού που διέρχεται μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο, όπως επίσης και στον Οικισμό Γεωργίου Καραϊσκάκη.

Παράλληλα σε διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται και η Αγροτική Οδοποιία των Κοινοτήτων του πρώην Δήμου Παμίσου, ένα έργο που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ΕΥΡΩ και προβλέπει ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους.

Σύντομα αναμένεται άδεια δημοπράτησης για ασφαλτόστρωση του δρόμου της Οξυάς που οδηγεί από το κέντρο του χωριού προς το Μοναστήρι της Αγίας Τριάδας, ένα έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»

Στο μεταξύ μέσω της ΣΑΤΑ προβλέπονται ασφαλτοστρώσεις στο σύνολο σχεδόν των χωριών του Δήμου Μουζακίου.

Μελέτη για την ανέγερση πρότυπου ενεργειακού Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο

 Παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου η μελέτη για την ανέγερση πρότυπου ενεργειακού Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο, το πρώτο σε επίπεδο Ελλάδας, όσον αφορά τους ενεργειακούς δείκτες που επιτυγχάνει, την ενεργειακή του αυτονομία και την αυτοδύναμη παραγωγή ενέργειας.

 Τη μελέτη του έργου, συνέταξε στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής ο Ευάγγελος Δ. Κατσαρός, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός και την έκανε δωρεά στο Δήμο. Το έργο αφορά ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στο 1ο Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου.

 Στην παρουσίαση δόθηκε έμφαση στις προοπτικές που υπάρχουν, και αφορούν στις νέες προδιαγραφές λειτουργίας των σχολείων, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, την εξοικονόμηση ενέργειας, την καινοτομία  και φυσικά στις νέες προοπτικές που ανοίγονται και που μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στην αναζωογόνηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας καθώς και της οικονομικής ανάπτυξης.

 Η μελέτη του Δημοτικού σχολείου Μουζακίου  δημιουργήθηκε  με το παραπάνω πρότυπο  και πληροί όλα τα παρακάτω: 

 Βιοκλιματικό – Παθητικό-Έξυπνο Κτήριο

 Κτήριο Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (nZEB)

 Κτήριο που θα μπορεί να παράγει ενέργεια από ανανεώσιμη πηγή έτσι ώστε σε διάρκεια 60 χρόνων να μπορεί να αποσβέσει

 -το κόστος κατασκευής

 -το κόστος λειτουργίας

 -το κόστος κατεδάφισης και

 -το κόστος ανακύκλωσης

 Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψιν στον σχεδιασμό του Σχολείου είναι τα παρακάτω:

 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου        

 CFE ≤ 15 kWh/m².έτος

 CFE: Τελική κατανάλωση ενέργειας για όλες τις χρήσεις (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές)

 (που αυτό μεταφράζεται με τα σημερινά δεδομένα σε κόστος για (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός και ηλεκτρικές συσκευές)

 Σε 150 € ανα 100 τ.μ. το χρόνο

 Η μελέτη έχει λάβει υπόψιν τα παρακάτω:

 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΚΕΛΥΦΟΣ –ΑΕΡΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ)

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ( για την παραγωγή ενέργειας)

 ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΖΝΧ

 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ – ΠΙΕΣΗΣ – ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 90%

 ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

 ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 Επίσης ληφθεί υπ’ όψιν και τα παρακάτω:

 Η εσωτερική ποιότητα του αέρα (πχ. Φορμαλδεϋδη HCHO, σωματιδιακή ύλη PM)

 Ο θόρυβος

 Το φυσικό φως

 Η επίδραση ψυχρών επιφανειών

 Επιπλέον, οι προτεινόμενες συγκεντρώσεις για πτητικές οργανικές ενώσεις VOCs< 0.05 ppm και σωματίδια PM10< 50 µg/m3 (μέσος όρος 24 ωρών)

 Πρόκειται για ένα κτίριο δύο ορόφων με υπόγειο γυμναστήριο

 Συνολικού εμβαδού 2651,07 τ.μ

 Στο Υπόγειο υπάρχουν οι παρακάτω χώροι :

 ΕΜΒΑΔΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ=977,76  τ.μ.

  4 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΑΓΟΡΙΩΝ

 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ  ΑΓΟΡΙΩΝ 

 ΝΤΟΥΣ ΑΓΟΡΙΩΝ 

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ

 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 ΝΤΟΥΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΟΡΙΑΜΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

 Στο Ισόγειο υπάρχουν οι παρακάτω χώροι :

 ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΟΦΟΥ =701,49 τ.μ.

 5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φ/Χ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 2 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

 1 ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ

 Στον Όροφο υπάρχουν οι παρακάτω χώροι :

 ΕΜΒΑΔΟ ΟΡΟΦΟΥ =701,49 τ.μ.

 5 ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φ/Χ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

 1 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 2 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ

 1 ΑΝΕΚΛΥΣΤΗΡΑ

 Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται στο ποσό των  3.300.453,76 €

 Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός τόνισε: «Η Δημοτική Αρχή Μουζακίου καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση, ενθαρύνει και προωθεί ενέργειες και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας, για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας.

 Στο πλαίσιο αυτό με ιδιαίτερη χαρά δεχθήκαμε τη μελέτη του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού κ. Ευαγγέλου Δ. Κατσαρού, για το πρότυπο ενεργειακό σχολείο Μουζακίου σε επίπεδο Νομού, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Εξάλλου είναι σημαντικό οι μελέτες που γίνονται στο πλαίσιο διδακτορικών διατριβών να μη μένουν στα ράφια των πανεπιστημίων, αλλά να βρίσκουν πρακτική εφαρμογή μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα

 Η αντιμετώπιση της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης είναι υποχρέωση μας για να καταφέρουμε να δούμε συνολικά την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή να αναφερόμαστε σε μηδενική κατανάλωση και όχι μόνο σε εξοικονόμηση ενέργειας.

 Πόσο μάλλον όταν η προσπάθεια αυτή και οι ενέργειες επικεντρώνονται σε ένα δημόσιο εκπαιδευτήριο, το σχολείο του μέλλοντος, στο οποίο τα νέα παιδιά μπορούν να χτίσουν τα όνειρα τους για μία επιτυχημένη ζωή. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να παραδόσουμε στη νέα γενιά ένα καλύτερο αύριο”.

  

 

Εκδρομή πραγματοποίησε η ΔΗΚΕΔΗΜ για το ΚΑΠΗ του Δήμου Μουζακίου

Την Κυριακή 14 Απριλίου πραγματοποιήθηκε από τη ΔΗΚΕΔΗΜ εκδρομή με προορισμό την όμορφη Αράχωβα, για τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Μουζακίου.

Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Δαμάστας, να περιηγηθούν στους αύλιους χώρους του Μοναστηριού, να απολαύσουν τη θέα και την περιποίηση των μοναχών της Μονής.

Στη συνέχεια απόλαυσαν τον ήλιο κάνοντας βόλτα στην παραλία της Ιτέας, κάθισαν για φαγητό στην ιστορική πόλη των Δελφών και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στη γραφική Αράχωβα,  όπου οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα  σοκάκια της , να αγοράσουν τοπικά προϊόντα και σουβενίρ από τα καταστήματά της και να πιούν τον καφέ τους στα όμορφα καφέ του πολυτελούς  αυτού οικισμού.

Στην ημερήσια αυτή εξόρμηση συμμετείχαν 180 άτομα, μέλη του ΚΑΠΗ και η ΔΗΚΕΔΗΜ μίσθωσε τέσσερα λεωφορεία. Οι ωφελούμενοι δεν είχαν καμία οικονομική επιβάρυνση για τη μεταφορά. Τους εκδρομείς συνόδευσαν η πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Τσιρογιάννη Φανή και κ. Τσιούμας Δημήτρης.