Χαιρετισμός του Δημάρχου Μουζακίου και προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Κωτσού στην ημερίδα για το βαμβάκι

«Η βαμβακοκαλιέργεια αποτέλεσε για δεκαετίες κυρίαρχη αγροτική δραστηριότητα στο Νομό Καρδίτσας, συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής μας και βελτίωσε σημαντικά το επίπεδο ζωής στον κάμπο, δίνοντας σοβαρό οικονομικό εισόδημα σ’ όλες τις αγροτικές οικογένειες.

Τα τελευταία χρόνια όμως υπήρξε μία συστηματική δυσφήμιση του βαμβακιού από πάρα πολλές πλευρές (κατηγορήθηκε ως «ενεργοβόρα» και «υδροβόρα» καλλιέργεια, μονοκαλλιέργεια κλπ), ενώ σ’ αυτό συνέβαλε και η πτώση της ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι στο Νομό μας, οι αγρότες  μας έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή προσανατολισμένη στη βαμβακοκαλλιέργεια, ενώ παράλληλα έχουν αποκτήσει και τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία στη συγκεκριμένη καλλιέργεια.

Κανείς εξάλλου δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το βαμβάκι παραμένει ο «Λευκός Χρυσός» και ο «Βασιλιάς» των καλλιεργειών στη Θεσσαλία και στην Καρδίτσα συγκεκριμένα. Για να είναι δυνατή όμως η προσέγγιση μεγάλων και εύρωστων αγορών επιβάλλεται να βελτιωθεί η ποιότητα του παραγόμενου βαμβακιού και εδώ οφείλω να συγχαρώ το Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Βάμβακος για την εξαιρετική δουλειά που κάνει.

Η δημιουργία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος σίγουρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως θεωρώ ότι είναι απαραίτητη η οργάνωση των αγροτών μας σε συλλογικά σχήματα, που θα  τους επιτρέψουν να πετύχουν καλύτερες τιμές στα εφόδιά τους και καλύτερη τιμή στην πώληση των προϊόντος τους. Εδώ ουσιαστική επιβάλλεται να είναι και η κινητροδότηση των συλλογικών σχημάτων μέσω μείωσης της φορολογίας τόσο των εφοδίων, όσο και του πετρελαίου που θα διακινούνται μέσω των συνεταιρισμών.

Επίσης μέσω των συλλογικών σχημάτων σίγουρα θα δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες μας να σταματήσουν το άδικο καθεστώς των «ανοιχτών τιμών» που καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και λειτουργεί εις βάρος των παραγωγών.

Τέλος η διασφάλιση ικανών ποσοτήτων ύδατος για τις καλλιέργειες και εδώ είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο προς το Θεσσαλικό κάμπο για να καλυφθεί το υδατικό έλλειμμα της Περιφέρειάς μας»

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Γ. Κωτσός: Κίνητρα τώρα στους ανθρώπους της υπαίθρου για μαζική δράση στον αγροδιατροφικό τομέα 

Το περασμένο Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018, η ΠΕΔ Θεσσαλίας διοργάνωσε μια ημερίδα στην Ελασσόνα για την στήριξη της κτηνοτροφίας και των προϊόντων που παράγονται στον τόπο μας.

Σκοπός αυτής της εκδήλωσης, αλλά και άλλων σχετικών που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα σε ολόκληρη την περιφέρειά μας, είναι να αναδείξουμε τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η περιοχή μας στον συγκεκριμένο τομέα και την ανάγκη πλήρους αξιοποίησής τους από το κεντρικό κράτος, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του στόχου ανάπτυξης της χώρας μας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, κι’ αυτό οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση και εκπαίδευση των ανθρώπων που ασχολούνται με την κτηνοτροφία, αλλά κυρίως στην έλλειψη οργανωμένου σχεδίου από το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που θα καθορίζει σαφείς κατευθύνσεις επιχειρησιακών δράσεων, τα κίνητρα και το πλαίσιο ενίσχυσής τους, χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, δεν είναι ακόμη όμως πολύ αργά για να ξεκινήσουμε στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Θεσσαλία, μια καινούργια προσπάθεια ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, κάνοντας ορθολογική και στοχευμένη χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων που παρέχει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αρκεί μονάχα να ενεργοποιήσουμε στο έπακρο τις αδρανείς μέχρι σήμερα παραγωγικές δυνάμεις μας κι’ αυτή πιστεύω πως θα πρέπει να είναι στο μέλλον βασική επιδίωξητων αιρετών της αυτοδιοίκησης από οποιοδήποτε αξίωμα κατέχουμε.

Ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η  κτηνοτροφία είναι ένας από τους κυρίαρχους πυλώνες παραγωγικής ανάπτυξης της χώρας μας που λειτουργεί καθοριστικά στην διαμόρφωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο.

Εκείνο που κάνει την κτηνοτροφία ακόμη πιο σημαντική για την οικονομία της χώρας μας είναι το τεράστιο έλλειμμα κρέατος και γάλακτος ως πρώτη ύλη, για τη σύσταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών πυρήνων παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων και παραδοσιακών τροφίμων.

Οι μόνοι που μπορούν να καλύψουν αυτό το έλλειμμα είναι οι άνθρωποι που ζουν στην ύπαιθρο και οι γόνοι τους εφόσον εμπλακούν συστηματιικά στην παραγωγική διαδικασία.

Όμως τέτοιο εγχώριο επιχειρηματικό ρεύμα σήμερα δεν υπάρχει, διότι το κόστος παραγωγής είναι υψηλότατο και τα ισχύοντα κίνητρα είναι ανεπαρκή σε σχέση με την βαριά φορολογία, την ακρίβεια και τους χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς στην αγορά.

Πώς λοιπόν μπορούν να μεταβληθούν τα υφιστάμενα αρνητικά δεδομένα και να χαραχτεί μια νέα ελπιδοφόρα πορεία για το μέλλον;

Πρωταρχικά χρειάζεται άμεσα ριζική αλλαγή της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής σε ότι αφορά τον αγροδιατροφικό τομέα, με χαλάρωση των πολύ σφιχτών χρηματοδοτικών πλαισίων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και επίτευξη μιας συμφωνίας κράτους – τραπεζών για την διάθεση δανειακών «εργαλείων» με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, προς στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων.

Θεωρώ μάλιστα πως θα βγούμε ιδιαίτερα κερδισμένοι εάν εμείς στη Θεσσαλία με τον απέραντο κάμπο και τα πολλά βουνά, δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην παραγωγή βοοειδών και στην εκτατική αιγοπροβατοτροφία, αξιοποιώντας την παρασκευή προϊόντων με βάση το επώνυμο τοπικό γάλα που προσελκύει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πιστεύω πραγματικά ότι τέτοιες καινοτόμες παρεμβάσεις μπορούν να αλλάξουν το βαρύ επενδυτικό κλίμα όχι μόνο στη Θεσσαλία, αλλά και σε όλη την Ελληνική περιφέρεια, ωθώντας τους κτηνοτρόφους και κυρίως τους νέους μας που θέλουν να επιστρέψουν στα χωριά τους, να ασχοληθούν δυναμικά με την παραγωγή ανταγωνιστικών πρωτογενών και δευτερογενών ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων, που σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αποκαταστήσουν το ελλειμματικό παραγωγικό και εμπορικό ισοζύγιο στη χώρα μας, κατακτώντας παράλληλα και τις διεθνείς αγορές.

Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, είναι να γίνονται αυστηροί έλεγχοι από τον ΕΛΟΓΑΚ στις αθρόες εισαγωγές γάλακτος, καθώς αποτελούν την βασική αιτία πτώσης των τιμών του ντόπιου γάλακτος και αμφισβήτησης της γνησιότητας του ισχυρότερο εξαγώγιμου κτηνοτροφικού προϊόντος μας, της «Φέτας».

Θα πρέπει να διαχωριστούν οι τυροκόμοι που παράγουν άσπρο τυρί αναμιγνύοντας εισαγόμενο και ντόπιο γάλα, από τους παραγωγούς της «Φέτας», διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να διασφαλιστεί το προϊόν μας ως ΠΟΠ.

Βέβαια πρωταρχικό μέλημα όλων όσων εμπλέκονται με το γάλα και το τυρί επιβάλλεται να είναι η δημιουργία επιτέλους της Διεπαγγελματικής Ένωσης για τη Φέτα η οποία θα είναι και ο επίσημος φορές υποστήριξης και ενίσχυσης όλων των προσπαθειών.

Ταυτόχρονα, η πολιτική ηγεσία οφείλει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας, ώστε η Ελληνική «Φέτα» να  μην κινδυνεύσει από τη CETA και από την συμφωνία με τη Νότια Αφρική.

Επίσης, μια σημαντική παράμετρος που θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των κτηνοτροφικών μας προϊόντων και ιδιαίτερα στη μείωση του κόστους παραγωγής, είναι η βελτίωση των βοσκοτόπων, αφού οι ζωοτροφές καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων των κτηνοτρόφων.

Είναι αδήριτη ανάγκη μέσα από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να διατεθούν κονδύλια για βελτίωση βοσκοτόπων και της βοσκοικανότητάς τους, προσφέροντας στους κτηνοτρόφους φτηνή και παράλληλα ποιοτική τροφή για τα ζώα τους.

Τέλος, απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην σύσταση Ομάδων Παραγωγών όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνουμε στην Κυβέρνηση τη θέσπιση ειδικών κινήτρων για τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν σε συλλογικά σχήματα (όπως η μειωμένη φορολογία για τα προϊόντα και τα εφόδια που διακινούνται μέσω των συνεταιρισμών κλπ)

Αυτή τη στιγμή, το ποσοστό των Ελλήνων αγροτών που συνεταιρίζονται βρίσκεται στο πολύ χαμηλό ποσοστό του 11%, όταν στην Ευρώπη ξεπερνάει το 50%!

Μεγάλος στόχοςμας θα πρέπει να είναι η τάχιστη κάλυψη αυτού του  χάσματος προκειμένου τα προϊόντα μας να αποκτήσουν επιτέλους υψηλή ανταγωνιστικότητα, όχι μόνον στην ποιότητα, μα και στην ποσότητα παραγωγής,αυξάνοντας θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του αδύναμου και κοντόφθαλμου σήμερα αγροδιατροφικού τομέα.

 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου

Μία όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Μαυρομματίου. Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία και κοπή πίτας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Τιμόθεο. Σύντομους χαιρετισμούς απεύθυναν ο Δήμαρχος Μουζακίου κος Γιώργος Κωτσός, η Σχολική Σύμβουλος της 5ης Περιφέρειας Καρδίτσας κ. Φακίδου Αναστασία και ο Πρόεδρος των εκπαιδευτικών Π.Ε. Καρδίτσας κ. Κουτής Βάιος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Δημήτρης Πάτας , ο Πρόεδρος Μορφωτικού Συλλόγου Μαυρομματίου κ. Γιώτης Δημήτρης και οι τοπικοί Σύμβουλοι Νώντας Γκινής και Γεώργιος Νάσιος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Δ/ντής Μαυρομματίου Ιωάννης Ανυφάντης,

Ο Δήμαρχος Μουζακίου και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας κ. Γιώργος Κωτσός στο χαιρετισμό του εξήρε το ποιμαντικό έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ.κ. Τιμόθεου λέγοντας ότι είναι αεικίνητος και πάντα κοντά στο ποίμνιό του και συνέχισε

«Ο Ποιμενάρχης μας με την παρουσία του, το λόγο του και το έργο του μας εμπνέει και μας ωθεί πάντα προς το καλύτερο. Έτσι και σήμερα είναι εδώ στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του Καραϊσκάκη να μας ευλογήσει και να μας δώσει την ευχή του για τη νέα χρονιά.

Εμείς ως Δημοτική Αρχή είμαστε πάντα κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα στηρίζοντας το έργο των δασκάλων και των καθηγητών, διότι έχουμε την ακράδαντη πίστη πως μέσα στα σχολεία μας σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες και οι προσωπικότητες των αυριανών πολιτών της χώρας μας και του δήμου μας. Γνωρίζω την άριστη δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας και θάθελα να παρακαλέσω και τους γονείς των παιδιών να είναι κοντά στο σχολείο και να το στηρίζουν μ’ όλες τους τις δυνάμεις.

Εδώ στο Δημοτικό Σχολείο του Μαυρομματίου ήδη έχουμε ολοκληρώσει τη θωράκιση του κτιρίου και την εξωτερική του ανάπλαση μέσα από το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, κάναμε παρεμβάσεις και στο εσωτερικό του (πόρτες κλπ), ενώ πρόσφατα αγοράσαμε και το όμορο οικόπεδο προκειμένου να διευρύνουμε τον αύλειο  χώρο του. Μένει τώρα να ανακατασκευάσουμε και το εσωτερικό του σχολείου το οποίο παρουσιάζει κόπωση και γι’ αυτό το λόγο κάναμε αίτημα στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Αρ. πρωτ. 12/4/17) για να εξασφαλίσουμε τη σχετική χρηματοδότηση»

 

Προσφορές για την ασφάλιση συνολικά είκοσι έξι (26) οχημάτων και μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Μουζάκι  23-01-2018
      ΝΟΜΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                     
Αρ.Πρωτ.:
       ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πληροφορίες :κ. Καλλιώρας Θωμάς
Τηλέφωνο:2445350105
     FAX:2445049002
e-mail:dimos@mouzaki.gr

 

                                                    Ο Δήμος  Μουζακίου
                                                                ΚΑΛΕΙ
Σύμφωνα  με το Ν.  4412/2016, όλες  τις  ενδιαφερόμενες  ασφαλιστικές  εταιρίες  και  τους  εκπροσώπους  αυτών  όπως  καταθέσουν  τις  προσφορές  τους  για την ασφάλιση  συνολικά είκοσι  έξι  (26)  οχημάτων  και μηχανημάτων στα οποία περιλαμβάνονται  (μηχανήματα  έργων, φορτηγά, επιβατηγά και αγροτικά)  όπως  ακριβώς  περιγράφονται  σε κατάσταση  που θα παραλαμβάνεται από το Δήμο μας.
          Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλουν  την  προσφορά  τους  γραπτώς   σε σφραγισμένο  φάκελο,  δίνοντας    για κάθε  όχημα  ή  μηχάνημα  ξεχωριστά  τιμή  μονάδας  και  το  συνολικό  κόστος  αθροιστικά  στο  τέλος,  στο  Δημαρχείο  Μουζακίου  (Καραϊσκάκη 1,  Τ.Κ 43060  Μουζάκι  Καρδίτσας)  την  Δευτέρα  12 Φεβρουαρίου 2018 και από ώρα 09:30’ πμ  με  ώρα  λήξης  επίδοσης  προσφορών  την  11:00’ πμ οπότε  και  θα  ανοιχθούν  οι  προσφορές.
      Η  ανάθεση  της  εργασίας  παροχής  υπηρεσίας   θα  γίνει  με  κριτήριο  την  χαμηλότερη  τιμή  προσφοράς  αθροιστικά  ασφάλισης  όλων  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων.
      Η  ασφάλιση  θα  έχει  χρονική  διάρκεια  ενός  (1)  έτους  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  8.700,00  Ευρώ  συμπεριλαμβανόμενου  του ΦΠΑ  24%  και  κάθε  άλλης  κράτησης .
        Η  διάθεση  κατάστασης  και  των  στοιχείων  των  οχημάτων  και  μηχανημάτων  καθώς  και  των  ζητούμενων  καλύψεων  ασφάλισης  αυτών  θα γίνεται  από  τον    Αντιδήμαρχο  Θωμά Καλλιώρα  του  Δήμου  Μουζακίου  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες.

Η  παρούσα  πρόσκληση  θα αναρτηθεί  στον   Πίνακα  Ανακοινώσεων  του  Δήμου  Μουζακίου  και  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Δήμου  στην  διεύθυνση  http://www.mouzaki.gr

 

                                                   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                        ΚΩΤΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

 

Α/Α

Αριθμός Κυκλοφορίας

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΙΠΠΟΙ

1

ΚΗΙ 4124

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

12

2

ΚΗΙ 2253

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

14

3

ΚΗΗ 3065

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

10

4

ΚΗΙ 4095

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

16

5

ΚΗΙ 4092

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

16

6

ΚΗΗ 3071

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

16

7

ΚΗΙ 2215

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

17

8

ΚΗΥ 1898

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ

17

9

ΚΗΗ 3066

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

17

10

ΚΗΥ 1892

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

57

11

ΚΗΗ 3082

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

64

12

ΚΗΙ 2283

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

72

13

ΚΗΥ 1893

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

57

14

ΚΗΗ 3095

ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

36

15

ΚΗΥ1838

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

57

16

ΚΗΥ1856

ΥΔΡΟΦΟΡΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

66

17

ΚΗΙ 4104

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

35

18

ΚΗΥ1877

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

38

19

ΜΕ 110073

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

210

20

ΜΕ 78595

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

141

21

ΜΕ 101826

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

135

22

ΜΕ 112928

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

102

23

ΜΕ 48889

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

97

24

ΜΕ 48868

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

141

25

ΚΗΥ 1839

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

19

26

ΑΜ 61396

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

110

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

Α/Α

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΠΟΣΟ

1

Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο

1.000.000,00€

2

Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός

1.000.000,00€

3

Αστική ευθύνη πυρός σε πορθμεία και κλειστούς χώρους

10.000,00€

4

Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς

ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ

5

Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

10.000,00€

6

Οικοσκευή σε Α΄ κίνδυνο

Μέχρι 5.000,00€

7

Φροντίδα ατυχήματος οδική βοήθεια

ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ

8

Τροχαίο ατύχημα οδηγού

5.000,00€

9

Νομική προστασία

5.000,00€

10

Ρυμούλκηση οχήματος

 

 

 

 

Ο Δημος Μουζακίου τιμά τη μνήμη του Αθανασίου Κατσαρού

Μετά από πρόταση του Δημάρχου κ. Κωτσού θα δημιουργηθεί αίθουσα εκθεμάτων και φωτογραφικού υλικού

Μετά από πρόταση του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να τιμήσει το Θανάση Κατσαρό, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας, για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία και για την άδολη αγάπη του για την ευρύτερη περιοχή.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου και αποφάσισε τη δημιουργία αίθουσας εκθεμάτων και φωτογραφικού υλικού στο Κινηματοθέατρο Μουζακίου εις μνήμη του Αθανασίου Κατσαρού που έφυγε πρόσφατα (Δεκέμβριο 2017) αιφνίδια από τη ζωή αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Ο κ. Κωτσός στην εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε: «ο Αθανάσιος Κατσαρός αφήνει πλούσια παρακαταθήκη με φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό από την δεκαετία του '70 και μετέπειτα από την περιοχή του Δήμου Μουζακίου και της Αργιθέας.»  Πρότεινε και βρήκε σύμφωνο το σώμα, σε συνεργασία με το στενό του συνεργάτη Θανάση Αλεξανδρή, να δημιουργηθεί μια έκθεση στο Κινηματοθέατρο Μουζακίου, στη διάθεση όλων των δημοτών, καθώς και επισκεπτών και η οποία θα αποτελεί μια ζωντανή αναφορά στην ιστορία του Μουζακίου.

Παράλληλα υπάρχουν σκέψεις σε συνεργασία με την οικογένειά του το οπτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει, να  αρχειοθετηθεί να αξιοποιηθεί και να προβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στα σχολεία, ούτως ώστε οι μαθητές να διδάσκονται  την πρόσφατη ιστορία του Μουζακίου   όπως αυτή έχει καταγραφεί από το φακό του μακαρίτη Αθανάσιου Κατσαρού σε συνεργασία με τον επιστήθιο φύλο του Θανάση  Αλεξανδρή.

Παράλληλα όλο αυτό το φωτογραφικό και οπτικοαστικό υλιό θα αποτελεί ιστορικό αρχείο για το Δήμο  και τους Δημότες

 Επίσης προτάθηκε από Δήμαρχο και έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί προς τιμήν του σε συνεργασία και με το Τοπικό Συμβούλιο το όνομα του σε μια από τις αίθουσες του Δημοτικού Κινηματοθέατρο

Ήδη ο Δήμαρχος κ.Κωτσός υλοποιώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συναντήθηκε με το Θανάση Αλεξανδρή και του ζήτησε τη συνεργασία ώστε  ξεκινήσει η συλλογή όλου του φωτογραφικού και οπτικοαστικού υλικού, ώστε στη συνέχεια να στηθεί η μόνιμη έκθεση στην κεντρική αίθουσα του Κινηματοθέατρου.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Κοπή πίτας πραγματοποίησε η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου (ΔΗΚΕΔΗΜ) στα παραρτήματα του ΚΑΠΗ του Δήμου.

 Έτσι στις 12,13και 14 Ιανουαρίου, έγιναν οι κοπές πίτας σε Κρανιά, Μουζάκι, Φανάρι, Μαγούλα, Ριζοβούνιι και Αγναντερό, παρουσία του Δημάρχου κ. Γεώργιου Κωτσού, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων Τ.Κ. κ.α.

Η πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΜ κα Τσιρογιάννη Φανή, αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού του ΚΑΠΗ για τους ηλικιωμένους αλλά και στην αναγκαιότητα να οργανωθούν αυτά ακόμη περισσότερο, να εμπλουτιστούν με περισσότερες δραστηριότητες όπως σύσταση χορωδίας, χορευτικών, βραδιές γυναικών, αλλά και να εκμεταλλευτούν όλες τις παροχές που δίνονται από τη ΔΗΚΕΔΗΜ όπως η συμμετοχή τους στο Εργαστήρι Αγγειοπλαστικής για να κατασκευάσουν αντικείμενα με πυλό ή να συμμετάσχουν σε θεατρική ομάδα.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος κ .Κωτσός Γεώργιος αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά, επισήμανε στα μέλη του ΚΑΠΗ ότι η λειτουργία τους, εκτός από τις συνδρομές των μελών του στηρίζεται και από την επιχορήγηση του Δήμου και ότι η Δημοτική Αρχή, παρ’ όλες τις περικοπές που έχει υποστεί ο Δήμος, δεν προτίθεται να μειώσει ούτε ένα ευρώ από την επιχορήγηση του ΚΑΠΗ. Και τούτο διότι , όπως ανέφερε, η Τρίτη ηλικία είναι αυτή που έζησε στα δύσκολα χρόνια της μεταπολεμικής περιόδου, εργάστηκε κάτω από σκληρές συνθήκες για να επιβιώσει αλλά και να αναθρέψει την οικογένειά της. Γι’ αυτό και όλοι δικαιούνται να χαρούν την ηλικία τους όσο γίνεται περισσότερο είτε οργανώνοντας εκδρομές, είτε περνώντας ευχάριστα και δημιουργικά με τις υπηρεσίες και τις παροχές που τους δίνει ο δήμος.

Στους τυχερούς που βρήκαν τα «φλουριά» στις πίτες το δώρο ήταν ένα ρολόι χειρός.

 

 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καρδίτσας


                                         ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση καταβολής μισθωμένων βοσκήσιμων γαιών, ετών 2016 και 2017.
       Aπό την Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Καρδίτσας  γίνεται γνωστό ότι εξεδόθη η υπ’ αριθμ 2056/140051/29-12-2017  Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου  μισθώματος βοσκοτόπων, για  χρήση των ετών 2016 και 2017, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018.
    Αντίγραφο  του αποδεικτικού πληρωμής της οφειλής κατατίθεται από τον κτηνοτρόφο στη Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει ο βοσκότοπος.
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Καρδίτσας,στα τηλέφωνα 24413-55210 &24413- 55238 (αρμόδιοι υπάλληλοι οι κκ Γ. Αραμπατζής και Ε. Σακκά).                                                                                                                               
                                                                    
   

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Γ. Κωτσός: Σύσταση τώρα του αναγκαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας!!!

 

Αρχή του νέου χρόνου και ήδη ανακοινώθηκε  από την Κυβέρνηση η οριστική έγκριση των νέων αναθεωρημένων Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔ) για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Θεσσαλίας (EL08).

        Η διαδικασία διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ΣΔ Θεσσαλίας που είχε εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση (Σεπτέμβριος 2014),  κορυφώθηκε κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του περασμένου έτους.  Εκεί καταθέσαμε τις απόψεις μας αλλά και τις αντιρρήσεις μας σε καίρια ζητήματα, όπως για παράδειγμα η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των θέσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) και του αρμόδιου Υπουργού κ.Σ. Φάμελλου, που κατά την άποψη μας, λανθασμένα θεωρούν ότι με τις προτάσεις τους το υδατικό ισοζύγιο της θεσσαλικής λεκάνης θα πάψει να είναι ελλειμματικό.

        Δεν πρόκειται στο παρόν να επαναφέρουμε προς συζήτηση της αδήριτη ανάγκη πρόσθετης ενίσχυσης του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Πηνειού, κάτι που αναδείχθηκε από πλήθος επιστημονικών και κοινωνικών οργανώσεων κατά την διαβούλευση του Φθινοπώρου 2017 και δυστυχώς για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς αγνοήθηκε από τις τελικές επιλογές της κυβέρνησης.  Αυτή τη φορά θα περιοριστούμε στο θέμα της εφαρμογής των προβλέψεων και των προτάσεων του νέου Σχεδίου που είναι άλλωστε το πιο ουσιαστικό μέρος του όλου θέματος, δεδομένου ότι, εάν αποτύχει η εφαρμογή του, τότε θα αποτελεί απλά ένα άθροισμα ευχών και κυβερνητικών υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. 

        Για να συμβάλλουμε δημιουργικά στον προβληματισμό σχετικά με  το κρίσιμο θέμα της εφαρμογής, θα ανατρέξουμε στην εμπειρία του προηγούμενου Σχεδίου.

        Κατά την 3ετία 2015-2017 η Ειδική Γραμματεία Υδάτων  και το Υπουργείο Περιβάλλοντος βρέθηκαν να έχουν στα χέρια τους, για πρώτη φορά, ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο με τεκμηριωμένες θέσεις στο πώς θα προχωρούσαν από εκείνη την περίοδο στην αντιμετώπιση των δραματικά οξυμένων περιβαλλοντικών και υδατικών προβλημάτων, στο πιο επιβαρυμένο υδατικό διαμέρισμα της χώρας, τη Θεσσαλία.

        Προφανώς σε μια τόσο σύντομη χρονική περίοδο και με περιορισμένα (λόγω οικονομικών συνθηκών) περιθώρια χρηματο-δότησης,  κανείς δεν ανέμενε την κατασκευή νέων μεγάλων έργων στη Θεσσαλία.  Όμως  είχαμε την προσδοκία ότι θα πραγματοποιηθούν σημαντικά βήματα για την «ωρίμανση» των έργων αυτών (οριστικές τεχνικές μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες, αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων κλπ), έτσι ώστε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν εντός της λεκάνης Πηνειού, όπως αυτά του Μουζακίου, Παλαιοδερλί, Πύλης, Καλούδας κλπ καθώς και αντίστοιχα έργα μεταφοράς και διανομής υδάτων.

        Επιπλέον, στο Σχέδιο του 2014 διατυπώθηκε πλήθος προτάσεων για έργα, δράσεις και «μέτρα» (που πολλά από αυτά επαναλαμβάνονται και στο νέο αναθεωρημένο Σχέδιο), των οποίων η εφαρμογή θα έδινε την δυνατότητα - χωρίς μεγάλες δαπάνες - για επίτευξη των βασικών στόχων του Σχεδίου, όπως η μείωση των καταναλώσεων αρδευτικού (κυρίως) ύδατος, ο περιορισμός των απωλειών, η έναρξη επανατροφοδοσίας υδάτων στους υπόγειους υδροφορείς, η προστασία του Πηνειού κ.ο.κ.

        Δυστυχώς, χωρίς την παραμικρή διάθεση μηδενισμού των προσπαθειών των αρμοδίων, η περίοδος  αυτή χαρακτηρίστηκε από εντυπωσιακή αδράνεια και αναποτελεσματικότητα, αφενός ως προς την ωρίμανση νέων έργων, αφετέρου ως προς την εφαρμογή των μέτρων και δράσεων που προβλέπονταν στο  ΣΔ του 2014.

        Ένας άλλος  τομέας που θα μπορούσε να υπάρξει σχετική πρόοδος το διάστημα αυτό (2015-2017), ήταν η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου,  ώστε να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής γενικά των ΣΔ σε όλη τη χώρα. Ειδικά στην περιοχή μας, όπου η περιβαλλοντική υποβάθμιση καθίσταται ίσως  το μέγιστο πρόβλημα της Θεσσαλίας, μια τέτοια βελτίωση αποκτά χαρακτήρα κατεπείγοντος!

Μόνο από τους υπόγειους υδροφορείς τα τελευταία 25 χρόνια, λόγω έλλειψης σχεδιασμού,λήψης μέτρων και αναγκαίων  ελέγχων,  αντλήσαμε περίπου τρία (3) δισεκατομμύρια κ.μ. νερού από μη ανανεωμένα αποθέματα και οδεύουμε δυστυχώς για χειρότερες «επιδόσεις», εφόσον η Πολιτεία ακόμη δεν ασχολήθηκε με το θέμα της συγκρότησης κατάλληλου Φορέα συντονισμού, παρακολούθησης και εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης με συμμετοχή - όπως από πολλά χρόνια ζητάμε - των χρηστών νερού στον οργανισμό αυτόν (Αυτοδιοίκηση, αγρότες, βιομηχανία κλπ) .

        Μας προξένησε εντύπωση η αναφορά του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων κου Ι. Γκανούλη, σε πρόσφατη συνέντευξή του στον ιστότοπο της ΠΕΔ Θεσσαλίας (ypethe.gr),  ότι η εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί ευθύνη των τοπικών φορέων και συγκεκριμένα της Περιφέρειας, Δήμων, ΔΕΥΑ, ΜΚΟ (!), καλώντας μάλιστα τους διαχειριστές του ιστοτόπου να απευθυνθούν στους τοπικούς φορείς για απάντηση στο υποβληθέν ερώτημα!

        Για μας είναι σαφές πως χωρίς συντονισμό και χωρίς ειδικό φορέα διαχείρισης υδάτων δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν σοβαρά αποτελέσματα.  Ούτε η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο, ούτε οι ανεξάρτητες ΔΕΥΑ, ούτε οι ΤΟΕΒ, ούτε κανείς άλλος έχουν από μόνοι τους την δυνατότητα για την υλοποίηση της κολοσσιαίας προσπάθειας που απαιτείται για την ορθολογική Διαχείριση των Υδάτων και τελικά την ανάταξη των ιδιαίτερα επιβαρυμένων οικοσυστημάτων στην περιοχή μας.

        Βέβαια, στην ίδια τη συνέντευξή του κ. Ι. Γκανούλη στον ιστότοπο ypethe.gr, με ικανοποίηση διαβάσαμε ότι πλέον η κυβέρνηση, έστω μετά από μια άκαρπη τριετία, αναλαμβάνει κάποια θεσμική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση συντονισμού όσων εμπλέκονται,  ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα διαχείρισης των Υδάτων.  Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία για την πρωτοβουλία αυτή.

Όμως, ως Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ότι θα αναμείνουμε τις προτάσεις των αρμοδίων και θα συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού, με τις δικές μας δυνάμεις και θέσεις, αφενός στην βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, αφετέρου στην εφαρμογή των προβλέψεων του Σχεδίου Διαχείρισης, στο βαθμό φυσικά που μας δοθούν σχετικές αρμοδιότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία.  Παράλληλα, θα είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση απαιτώντας από την κυβέρνηση την υλοποίηση ΟΛΩΝ των υποσχέσεων του περασμένου Φθινοπώρου για νέα έργα στη Θεσσαλία και για την επίτευξη των στόχων που θα διασφαλίσουν την κάλυψη των αναγκών σε νερά (άρδευση, ύδρευση), ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάταξη των υδατικών οικοσυστημάτων στη περιοχή μας.

Τέλος τονίζουμε ότι επιπλέον καθυστέρηση στην εφαρμογή και υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων για την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος στη Θεσσαλία θα καταστήσει την κατάσταση μη αναστρέψιμη.

Έκαψαν κάδους στο Μουζάκι

Η επιδημία των καμένων κάδων έχει χτυπήσει και το Δήμο Μουζακίου με συνέπεια προχθές βράδυ απρόσεκτοι δημότες να ρίξουν στάχτες με κάρβουνα  σε κάδους σκουπιδιών με συνέπεια να πάρουν φωτιά και να καούν ολοσχερώς

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Καλιώρας κάνει έκκληση σ’ όλους τους δημότες να είναι προσεκτικοί με τις στάχτες που εναποθέτουν στους κάδους και κυρίως να είναι βέβαιοι πως αυτές δεν περιέχουν μέσα τους αναμμένα κάρβουνα, τα οποία στη συνέχεια αποτελούν την αιτία να πάρουν φωτιά οι κάδοι.

Επιπλέον ο κ. Καλιώρας ζήτησε από τους δημότες να διαφυλάξουν τη δημοτική περιουσία που αποτελεί και περιουσία του καθενός πολίτη του Δήμου Μουζακίου.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Παρατείνεται μέχρι 28 Φεβρουαρίου η ρύθμιση οφειλών τόσο προς τη ΔΕΥΑ Μουζακίου όσο και προς το Δήμο Μουζακίου λόγω της κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ΔΕΥΑ Μουζακίου καλεί όλους τους οφειλέτες της  να αξιοποιήσουν το γεγονός ότι η προθεσμία υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών και έκπτωσης επί των προσαυξήσεων από λογαριασμούς νερού, παρατείνεται  μέχρι και στις 28 Φεβρουαρίου 2018, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41 Ν4508/2017 λόγω κήρυξης του Δήμου Μουζακίου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Συνεπώς όλοι οι οφειλέτες από τέλη ύδρευσης μπορούν να αξιοποιήσουν την ιδιαιτέρως ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών με απαλλαγή από προσαυξήσεις προς την ΔΕΥΑΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, μέχρι και Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Οι  δυνατότητες που δίνονται για ρύθμιση των οφειλών είναι οι παρακάτω:

1)    Καταβολή ποσού εφάπαξ με πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις (έκπτωση 100%)

2)    Ρύθμιση οφειλής σε 2 εως 24 δόσεις με έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 80%

3)    Ρύθμιση οφειλής σε 25 εως 48 δόσεις με έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 70%

4)    Ρύθμιση οφειλής σε 49 εως 72 δόσεις με έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 60%

5)    Ρύθμιση οφειλής σε 73 εως 100 δόσεις με έκπτωση επί των προσαυξήσεων σε ποσοστό 50%

Οι δόσεις της ρύθμισης είναι μηνιαίες και ισόποσες με ελάχιστο ποσό τα 20,00 €

Προϋπόθεση υπαγωγής στην ρύθμιση είναι η υποβολή αίτησης και η τακτοποίηση της πρώτης δόσης εντός τριών ημερών.