Ματαίωση εκδήλωσης για τα κούλουμα στο Δήμο Μουζακίου

Λόγω των δυσμενών καιρικών συθηκών και κυρίως λόγω της χιονόπτωσης, που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ θα συνεχιστούν και θα ενταθούν την Καθαρά Δευτέρα, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις "Κούλουμα 2011" στα Τ.Δ. Γελάνθης και Μαγούλας του Δήμου Μουζακίου ματαιώνονται.

Σκληρό ψήφισμα του Δήμου Μουζακίου για τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολείων

Ιδιαίτερα σκληρό ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο του Μουζακίου με αφορμή τη συζήτηση του θέματος που αφορούσε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των σχολείων, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αναλγησία και υπακοή στην Τρόικα
Το ψήφισμα πέρασε κατά πλειοψηφία καθώς το καταψήφισε μόνον ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Βασιλάκος.
Το περιεχόμενο του ψηφίσματος είναι το παρακάτω:


ΨΗΦΙΣΜΑ
Του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 25/2/2011 αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει τη στάση της Υπουργού Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου και της Κυβέρνησης συνολικά,  για τη μεθοδευμένη επίθεση που κάνει εναντίον των σχολείων του Δήμου μας, δημιουργώντας τεράστια αναστάτωση στην Τοπική μας Κοινωνία καθώς διαρρέουν φήμες για καταργήσεις και συγχωνεύσεις χωρίς προηγουμένως να ληφθεί υπ’ όψιν η άποψη των γονέων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Η ανάλγητη κυβέρνηση  υπακούοντας τυφλά στους εντολοδότες της Τρόικας επιχειρεί μία άνευ προηγουμένου αποψίλωση της υπαίθρου της χώρας μας και του Δήμου μας ειδικότερα, μέσα από πρωτοφανείς καταργήσεις σημαντικών υπηρεσιών, όπως ΔΟΥ, ΙΚΑ, Ειρηνοδικείο, ΔΕΗ και τώρα τελευταία σχολείων.
Το Δημοτικό μας Συμβούλιο εκφράζει την πλήρη του αντίθεση σ’ αυτή την πολιτική της απαξίωσης και της συρρίκνωσης που ακολουθεί η κυβέρνηση  και τονίζει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι η αντίδραση θα είναι δυναμική και καθολική απέναντι σ’ όλους εκείνους που αντί να υπηρετήσουν το λαό που τους ανέδειξε στην κυβέρνηση, υπηρετούν άλλου είδους σκοπούς και στόχους και τα διεθνή συμφέροντα.
Δεν δεχόμαστε καμία κατάργηση και συγχώνευση σχολείου στο Δήμο μας και καταγγέλλουμε την Κυβέρνηση  για τη δραστική μείωση των δαπανών που αφορούν στην παιδεία και συγκεκριμένα και την τεράστια περικοπή που αφορά τις δαπάνες για τη συντήρηση των σχολείων του Δήμου μας, όπως επίσης και τα λειτουργικά τους έξοδα.Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Βάιος Φροξυλιάς

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2 Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                   Μουζάκι 25/2/ 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε.  6973999400
2.    Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο 6976222617
3.    Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο 6977236367
4.    Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο  6978183664
5.    Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο  6973779177
6.    Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο 6973535270
7.    Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο 6978183628

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (2) Μαρτίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Περί εγκρίσεως των Πρακτικών εκμίσθωσης των αριθμ.26-27-35 κατ/των της Δημοτικής αγοράς
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των αριθμ. 6-7-8-9 κατ/των της Δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Καναλίων
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία αναψυκτηρίου Τ.Κ. Φαναρίου
•    Ορισμός Δικαστικού επιμελητή

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός

Ορισμός εκπροσώπου στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Μουζάκι 24 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                             Αρ. Πρωτ. 2818
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Πληροφορίες:Μούντζια Ουρανία
Τηλ: 2445350136
ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου στην συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (άρθρο 76 Ν.3852/2010)

Σύμφωνα με το άρθρο 76  του Ν.3852/2010:
«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
Επειδή πρέπει να οριστούν τα μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 του Δήμου ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, το συντομότερο δυνατό, σας καλούμε να προτείνετε με σχετικό έγγραφό σας, προς το Δήμο μας, τον εκπρόσωπο του φορέα σας, εντός 10 ημερών από τη λήψη της παρούσας.

Ο Δήμαρχος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου την Μαρτίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι    23 Φεβρουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Δημοτικό σύμβουλο
3.    Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιος, Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 2α  Μαρτίου  2011 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Τσατσούλα Αποστόλου Τ.Κ. Ελληνοκάστρου
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Μίχου Γεωργίου Τ.Κ. Αγναντερού
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Κουτρώτσιου Παναγιώτη Τ.Κ. Αγναντερού
•    Περί χορηγήσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα του Σακκά Βασιλείου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
•    Περί δημιουργίας χώρου στάθμευσης για ΑμεΑ στη οδό Θεσσαλίας

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός

Να μην καταργηθεί το Ειρηνοδικείο Μουζακίου


Επιστολή έστειλε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Καστανίδη

Η μία κατάργηση διαδέχεται την άλλη για τους περιφερειακούς Δήμους της χώρας μας, καθώς μετά τη δρομολογούμενη κατάργηση του ΙΚΑ και της ΔΟΥ Μουζακίου τώρα σειρά έχει το Ειρηνοδικείο της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει γίνει ήδη πρόταση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου και εξυπηρέτηση των κατοίκων από το αντίστοιχο της Καρδίτσας και εξ’ αυτού του λόγου ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός απέστειλε την παρακάτω επιστολή στον Υπουργό κ. Καστανίδη με κοινοποίηση στους τοπικούς κοινοβουλευτικούς μας εκπροσώπους.
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Σε αναστάτωση βρίσκεται η τοπική κοινωνία της περιοχής του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Αργιθέας, μετά από πληροφορίες, πως επίκειται κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου
Η προοπτική αυτή αποτελεί μια ακόμη  δυσάρεστη εξέλιξη για την ευρύτερη  περιοχή του Δήμου Μουζακίου  αλλά και της ορεινής Αργιθέας και σίγουρα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απαξίωση της υπαίθρου  .
Το Ειρηνοδικείο διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των δικαστικών αναγκών ενός μεγάλου πληθυσμού 30.000 και πλέον κατοίκων, καθώς εξυπηρετεί πέρα από το Δήμο Μουζακίου και τους κατοίκους της απομακρυσμένης και ορεινής περιοχής της Αργιθέας.
Πιθανή κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου θα αναγκάζει καθημερινά δεκάδες δημότες του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Αργιθέας να εξυπηρετούνται στη Καρδίτσα με προφανή την οικονομική επιβάρυνσή τους και την απώλεια χρόνου από τη μετακίνησή τους. Η επιβάρυνση θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τους πολίτες των ορεινών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας και  της Αργιθέας που θα αναγκάζονται να καλύπτουν αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων και σε δύσβατο οδικό δίκτυο προκειμένου να εξυπηρετηθούν από το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας
Εκτίμησή μας είναι πως η κατάργηση του Ειρηνοδικείου Μουζακίου θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση της περιφέρειάς μας και σίγουρα δεν συμβάλει στην ουσιαστική μετεξέλιξη του Δήμου Μουζακίου σε τοπικό κυβερνείο όπως ευαγγελιζόταν η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.
Σας παρακαλούμε να εξετάσετε το όλο ζήτημα με τη δέουσα ευαισθησία και προσοχή που απαιτούν οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής μας (ορεινή, δύσβατη, μεγάλη έκταση, δύσκολο οδικό δίκτυο κλπ).»

Ο Δήμαρχος
Γιώργος Κωτσός

 

Δυναμικές κινητοποιήσεις από τους μαθητές της Μαγούλας

Σε δυναμικές κινητοποιήσεις έχουν κατέλθει οι μαθητές του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων της Μαγούλας εν όψει της πιθανολογούμενης συγχώνευσης και κατάργησης των σχολείων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας.
Χθες οι μαθητές έκλεισαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας το σχολείο και στη συνέχεια με πορεία και πανό φωνάζοντας συνθήματα κατά της κατάργησης των σχολείων προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας Μουζακίου.
Το παρών στην κινητοποίηση έδωσε και ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός, ο οποίος ανακοίνωσε στους μαθητές και τους παρευρισκόμενους  γονείς πως δεν συμφωνεί με το φημολογούμενο κλείσιμο σχολείων κάτι που εγγράφως το διαμήνυσε ήδη στο Υπουργείο Παιδείας.
Παρόντες στη χθεσινή κινητοποίηση ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φροξυλιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θύμιος Πολυμερόπουλος, οι πρόεδροι Τ.Δ. Μαγούλας κ. Καρδιτσιώτης, Κρανιάς κ. Κοτρώτσιος, Ριζοβουνίου κ. Θεοχάρης, Μαγουλίτσας κ. Σπανός πολλοί κάτοικοι και πλήθος μαθητών.
Στο μεταξύ σήμερα το πρωί στις 10 οι μαθητές και οι δημότες του Αγναντερού κλείνουν συμβολικά την επαρχιακή οδό Καρδίτσα Τρίκαλα ως διαμαρτυρία για το επικείμενο κλείσιμο του Γυμνασίου Αγναντερού.

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                     Μουζάκι  21 - 02- 2011
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                       Αριθ. Πρωτ:  2611        
Πληροφορίες: Μούντζια Ουρανία
τηλ. 24453-50136
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.
Έδρες τους                                                                                                                    

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα  19:00   μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα:

1    Συγχωνεύσεις-  καταργήσεις σχολείων
Εισηγητής: Δήμαρχος
2    Ψήφιση κανονισμού διαβούλευσης
Εισηγητής: Δήμαρχος
3    Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του ΕΝ.Κ.Ε.Κ.Α.Κ.
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
4    Εκλογή εκπροσώπων για το Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων Ν. Καρδίτσας
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
5    Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Δημοτικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
6    Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο των Τοπικών Κοινοτήτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
7    Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜ
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
8    Έγκριση της αριθμ. 3/2011 απόφασης Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου και ορισμός του Δήμου ως Εγγυητή για τη σύναψη Δανείου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
9    Περί ανάθεσης της Τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στις διαδικασίες εκπόνησης του επιχειρησιακού Πραγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος δράσης του Δήμου Μουζακίου, βάσει των απαιτήσεων του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Δήμαρχος
10    Περί ανάθεσης της Τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο προσαρμογής των Ν.Π.Δ.Δ. και των πάσης φύσεως Επιχειρήσεων του Δήμου Μουζακίου, στις απαιτήσεις του Ν. 3852/2010.
Εισηγητής: Δήμαρχος
11    Περί τεχνικής υποστήριξης για τη σύσταση Οργάνωσης Παραγωγών Οπωροκηπευτικών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου και Κοινωνική Διαβούλευση για τη λειτουργία της αγοράς τοπικών προϊόντων
Εισηγητής: Τσιρογιάννη Φανή
12    Περί διαγραφής χρέους λόγω εσφαλμένης μεταφοράς στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου
Εισηγητής: Μπλέτσας Αναστάσιος
13    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Παμίσου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
14    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
15    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Τ.Δ. Ριζοβουνίου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
16    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων του Δημαρχείου».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
17    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Εσ. Δικτύου ύδρευσης ΔΔ Αγναντερού».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
18    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση τουαλετών του Δημ. Σχολείου του ΤΔ Κρανέας».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
19    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικών δρόμων ΤΔ Μαγούλας».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
20    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πλακόστρωση πεζοδρομίων ΤΔ Αγναντερού».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος
21    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων».
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
22    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση ΔΔ Αγναντερού και ΤΔ Κρανέας»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
23    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Συντήρηση σχολείου Μοναστηρίου Οξυάς»
Εισηγητής: Μηνίτσιος Αντώνιος                   
24    Μίσθωση καταστημάτων 6,7,8 της Δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
25    Εκμίσθωση βοσκοτόπου στην Τοπική Κοινότητα Καναλίων
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
26    Περί Πρόωρης λύσης της μίσθωσης του αγροκτήματος της Τοπικής Κοινότητας Ριζοβουνίου αρ.1 στη θέση «Βαρκά» του Θεοχάρη Δημητρίου του Βασιλείου.
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
27    Διοργάνωση Εθνικής Γιορτής 25 Μαρτίου
Εισηγητής: Κωνσταντάκος Σωκράτης
28    Διοργάνωση εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας
Εισηγητής: Κωνσταντάκος ΣωκράτηςΟ  Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κοινοποίηση:
1) Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
2) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
3) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                         Φροξυλιάς Βάϊος
4) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου
Ημερίδα με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό διοργάνωσε το Γενικό Λύκειο Μουζακίου

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Γενικού Λυκείου Μουζακίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Γονείς και μαθητές παρακολούθησαν τις σχετικές εισηγήσεις, από την υπεύθυνη του γραφείου ΚΕΣΥΠ Ν. Καρδίτσας κα. Τσιούντου Νατάσα και τη συνεργάτιδά της κα Κατσιγιάννη Ελένη.


Με μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση τα στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής, τόνισαν τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να αξιολογούνται και να σταθμίζονται, κυρίως από τους μαθητές, για την επιλογή των σχολών προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο των πανελλαδικών εξετάσεων και γενικά στην επιλογή του επαγγέλματος κάθε νέου.


Ο χαρακτήρας, οι δεξιότητες, τα πρότυπα κάθε ατόμου ξεχωριστά και δυναμικές των επαγγελμάτων, θεωρήθηκαν ως τα κυρίαρχα στοιχεία που πρέπει να καθορίζουν τις επιλογές σπουδών και επαγγελμάτων από τους νέους, μετά το τέλος της βασικής τους εκπαίδευσης.
Σε πολλά σημεία της εκδήλωσης οι γονείς διατύπωσαν ερωτήσεις , απορίες και σκέψεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και διεξήχθη μια γόνιμη συζήτηση.
Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, κλιμάκιο από τη Σχολή Μονίμων Αξιωματικών που εδρεύει στα Τρίκαλα , παρέλαβε τη σκυτάλη της ενημέρωσης.


Παρουσίασαν στους μαθητές στοιχεία από το επάγγελμα του στρατιωτικού. Τονίστηκαν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του επαγγέλματος και της διάρκειας των σπουδών στις στρατιωτικές σχολές.
Σε πολλά σημεία της ενημέρωσης, διευκρινίστηκε προς τους μαθητές η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού για τις στρατιωτικές σχολές και επισημάνθηκαν τα ιδιαίτερα σημεία που χρειάζονται προσοχή.
Στο τέλος της εκδήλωσης παραδόθηκαν στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οι βαθμοί για το 1ο τετράμηνο του σχολικού έτους.

 

 

Συνάντηση με τα 15μελή των Γυμνασίων και Λυκείων είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Συνάντηση με τα 15μελή των δύο Γυμνασίων, του Λυκείου και του ΕΠΑΛ που εδρεύουν στο Μουζάκι, είχε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός που υποδέχθηκε τους μαθητές στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το μαθητικό δημοτικό συμβούλιο για το οποίο ο Δήμαρχος κ. Κωτσός κάλεσε τα 15μελή να ενημερώσουν το σύνολο των συμμαθητών τους και παράλληλα να συμμετάσχουν ενεργά σ’ αυτό.
«Επιθυμούμε την ενεργή και όχι τυπική σας συμμετοχή στο μαθητικό δημοτικό μας συμβούλιο, με την ελπίδα ότι θα αποτελέσει ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου, μέσα από το οποίο θα προκύψουν θέσεις και απόψεις που θα είναι χρήσιμες και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο» επεσήμανε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός.
Ο κ. Κωτσός αφού άκουσε τις επισημάνσεις των μαθητών τους τόνισε ότι οι απόψεις της μαθητιώσας νεολαίας είναι πολύ σημαντικές για τον ίδιο, αλλά και για το δημοτικό συμβούλιο, καθώς οι μαθητές αποτελούν τους αυριανούς πολίτες και είναι σημαντικό να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν οι θελήσεις και οι σκέψεις τους.