Εισήγηση του Δημάρχου Μουζακίου και προέδρου της ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας Γιώργου Κωτσού στην εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Παλαμά με θέμα "Εμπειρία του Δήμου Μουζακίου στη εφαρμογή του προγράμματος LEADER"
Ο πρώην Δήμος Μουζακίου ήταν ένας από τους 21 ΟΤΑ του Νομού Καρδίτσας που προέκυψαν από το νόμο 2535/97. Αποτελούνταν από 14 Δημοτικά Διαμερίσματα με έδρα την Κωμόπολη του Μουζακίου που ήταν Δήμος (ένας από τους 4 του Ν. Καρδίτσας) και πριν τις αναγκαστικές συνενώσεις.
Ιστορικά το Μουζάκι ήταν κοινωνικό, εμπορικό, πολιτιστικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό κέντρο μια ευρύτερης περιοχής, αυτής του σημερινού Δήμου Μουζακίου, της περιοχής της Αργιθέας και ενός σημαντικού τμήματος της περιοχής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, όπως και ενός τμήματος του σημερινού Δήμου Ιθώμης.
Αυτόν το ρόλο κυρίως ευνόησε η στρατηγική  γεωγραφική θέση του Μουζακίου, καθώς  είναι η πύλη από τον κάμπο και τα αστικά κέντρα προς την ορεινή περιοχή της Αργιθέας  και της Λίμνης Πλαστήρα, όπως επίσης και η κεντροβαρής του θέση ανάμεσα στα δύο αστικά κέντρα της περιοχής, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.
Η περιοχή Μουζακίου και Αργιθέας, όπως σχεδόν όλη η ύπαιθρος χώρα στην Ελλάδα γνώρισε σημαντική πληθυσμιακή αφαίμαξη, ένεκα της αστυφιλίας που εκδηλώθηκε στη χώρα μας μετά τη δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ουσιαστική ερήμωση των ορεινών χωριών, η γήρανση του πληθυσμού και η ανάπτυξη ενός σημαντικού και καθοριστικού ανθρώπινου δυναμικού της διασποράς σ’ όλη την Ελληνική Επικράτεια και όχι μόνο.
Όταν το 2002 αναλάβαμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου Μουζακίου, (έχοντας και την εμπειρία της διοίκησης του Δήμου Αργιθέας την περίοδο 1999 -2002) αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί ενιαία αναπτυξιακή ενότητα με την περιοχή της Αργιθέας, σχεδιάσαμε την ανάπτυξη όλης της περιοχής σε 6 βασικούς πυλώνες
1.     Στον τομέα των υπηρεσιών, δεδομένου ότι το Μουζάκι διαθέτει σημαντικό αριθμό δημόσιων και μη υπηρεσιών που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή
2.     Στον κτηνοτροφικό και αγροτικό τομέα, που αποτελούσαν παραδοσιακές μορφές απασχόλησης του πληθυσμού
3.     Στον τομέα των τροφίμων και των ποτών (γάλα, κρέας, τομάτα, κλπ)
4.     Στον τομέα του ξύλου
5.     Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
6.     Στον τομέα του τουρισμού υπαίθρου
Βάση γι’ αυτό το σχεδιασμό αποτέλεσαν:
1.     Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που εκπόνησε το 1993 η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
2.     Η μελέτη για την εφαρμογή των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών LEADER II και LEADER+,  που υλοποίησε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.
3.     Η μελέτη για το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τον Αγροτικό Χώρο με αφορμή τα ΟΠΑΑΧ του Υπουργείου Γεωργίας της 3ης προγραμματικής περιόδου, που επίσης εκπόνησε η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε.
Το σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής βασίστηκε στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων, τεχνογνωσιών και βιοτεχνικών δεξιοτήτων, για την αύξηση τοπικά της προστιθέμενης αξίας, στη βάση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος για την ύπαιθρο χώρα και τα τοπικά προϊόντα.
Ένας τέτοιος στόχος μπορούσε να γίνει αποδεκτός από την τοπική κοινωνία έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή της στην όλη διαδικασία που περιέγραφε το σχέδιο. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου διατέθηκε ιδιαίτερα σημαντικός χρόνος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, όπως επίσης και στη διασφάλιση της συμμετοχής της στην τελική εκπόνηση του σχεδίου ανάπτυξης.
Εξ’ αυτού του λόγου επιλέχθηκαν οι παραδοσιακής εξειδίκευσης κλάδοι του ξύλου λόγω του μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που προϋπήρχαν, και των κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα κρέας), καθότι η περιοχή όπως προαναφέρθηκε είναι κτηνοτροφική και των ποτών, λόγω της σημαντικής αμπελοκαλλιέργειας και της αυξημένης ζήτησης τοπικών προϊόντων.
Επίσης, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής θέσης του Μουζακίου, που είναι το κέντρο τριών ιδιαίτερα ανεπτυγμένων τουριστικών περιοχών, της Λίμνης Ν. Πλαστήρα, του Περτουλίου και των Μετεώρων, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερου κάλλους φυσικό περιβάλλον  της περιοχής και της Αργιθέας. δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα κατά Τη φάση του σχεδιασμού στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος.
Τέλος, οι πλούσιοι υδάτινοι πόροι και το αυξημένο αιολικό δυναμικό έδιναν τις εγγυήσεις για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην περιοχή.
Την αναπτυξιακή τροχιά που βιώνει σήμερα η περιοχή την πυροδότησε η αξιοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER II, μέσα από την οποία δημιουργήθηκαν οι πρώτες 16 επιχειρήσεις στην περιοχή προϋπολογισμού 2,25 εκατομμύρια Ευρώ.
Αυτές οι επιχειρήσεις αποτέλεσαν τη μαγιά για την αναπτυξιακή έκρηξη που σημειώθηκε κατά την 3η προγραμματική περίοδο, όπου η περιοχή Μουζακίου - Αργιθέας εντάχθηκε στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας που χρηματοδότησαν 20 επιχειρήσεις  προϋπολογισμού 5,35 εκατομμύρια Ευρώ.
Συνολικά, από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν στην περιοχή από το 1996 έως σήμερα ενισχύθηκαν 50 επενδύσεις με επιλέξιμο κόστος 8,08 εκατομμύρια Ευρώ και πραγματικό προϋπολογισμό αυξημένο κατά τουλάχιστον 35-40%.
Σύνολο επενδύσεων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης
Περιοχή
Αριθμός επενδύσεων
Προϋπολογισμός
Κ.Π. LEADER II
Δήμος Μουζακίου
15
2.095.004,40
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
7
398.796,77
Σύνολο
22
2.493.801,17
ΟΠΑΑΧ (χωρίς δημόσια έργα)
Δήμος Μουζακίου
14
3.443.726,09
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
8
1.947.347,83
Σύνολο
22
5.391.073,92
Κ.Π. LEADER+ (σε επικαλυπτόμενες περιοχές)
Δήμος Μουζακίου
4
128.964,14
Δήμοι περιοχής Αργιθέας
2
65.705,24
Σύνολο
6
194.669,38
Δευτερογενής τομέας
Επένδυση
Αριθμός
Προϋπoλογισμός
LEADER II (Β΄ ΚΠΣ)
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
3
636.830,52
Επέκταση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
2
223.822,45
Μονάδα επεξεργασίας κρέατος
1
223.037,42
Επέκταση εργαστηρίου παραδοσιακού λουκάνικου
1
146.735,14
Επέκταση και εκσυγχρονισμός τυροκομείου
2
114.606,02
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ζωοτροφών
1
27.292,74
Δημιουργία μονάδας παραγωγής τσίπουρου
1
176.082,17
Σύνολο
11
1.548.406,46
ΟΠΑΑΧ (Γ΄ ΚΠΣ)
Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου
3
1.286.368,04
Ίδρυση βιοτεχνίας σιδηροκατασκευών
1
253.508,00
Επέκταση βιοτεχνίας αλουμινοκατασκευών
1
40.247,85
Σύνολο
5
1.580.123,89
Τριτογενής τομέας
Επένδυση
Αριθμός
Προϋπολογισμός
LEADER II (Β΄ ΚΠΣ)
Πρατήρια υγρών καυσίμων
2
78.473,95
Ίδρυση καταλυμάτων
3
566.397,65
Εκθετήριο – πρατήριο τοπικών προϊόντων
1
54.585,47
Σύνολο
6
699.457,07
ΟΠΑΑΧ (Γ΄ ΚΠΣ)
Κέντρα εστίασης
9
1.636.863,75
Καταλύματα
6
2.129.851,29
Σύνολο
15
3.766.715,04
Παράλληλα πιο δυναμικοί επιχειρηματίες αξιοποίησαν τον Αναπτυξιακό Νόμο και δημιούργησαν αξιόλογες επιχειρήσεις είτε στον τουριστικό τομέα, είτε στον τομέα του γάλακτος, είτε στον τομέα των τροφίμων.
Από τον Αναπτυξιακό Νόμο δημιουργήθηκαν στην περιοχή:
3 Ξενοδοχειακές Μονάδες
1 Τυροκομείο
1 Επιχείρηση παραγωγής μανιταριών
1 Βιομηχανία επεξεργασίας τομάτας
Συνολικά οι επενδύσεις της 3ης προγραμματικής περιόδου στην περιοχή του Μουζακίου, αξιοποίησαν το σύνολο  των χρηματοδοτικών  προγραμμάτων (LEADER, ΟΠΑΑΧ, Αναπτυξιακό Νόμο, προγράμματα του ΥΠΑΝ, του ΕΟΜΜΕΧ κλπ) αγγίζουν τα 50 εκατομμύρια Ευρώ.
Στον κρίσιμο τομέα των ΑΠΕ κατ΄ αρχήν δημιουργήθηκε το μικρό Υδροηλεκτρικό της Βατσουνιάς, δυναμικότητας 0,7 ΜW, που λειτουργεί με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας Λαϊκής Βάσης, όπου ο Δήμος Μουζακίου έχει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές έχει δρομολογηθεί στο Δήμο Μουζακίου η υλοποίηση ενός εκ των μεγαλυτέρων Αιολικών Πάρκων της χώρας  δυναμικότητας 33 ΜW, μία επένδυση που θα ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.
Παράλληλα ο Δήμος Μουζακίου έχει έτοιμες μελέτες για την ανάπτυξη τριών μικρών υδροηλεκτρικών, ενώ σημαντική είναι η κινητικότητα και πολλών ιδιωτών που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τόσο το υδάτινο, όσο και το αιολικό δυναμικό της περιοχής μας.
Εδώ να σημειώσουμε τη μελέτη που έχει έτοιμη ο Δήμος Μουζακίου σε συνεργασία με την Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας και αφορά την ανάπτυξη χιονοδρομικού κέντρου στο Βουνό Καράβα, όπου η χιονοκάλυψη είναι ιδιαίτερα καλής ποιότητας και σε μεγάλη διάρκεια του χρόνου. Οι κλίσεις του βουνού επιτρέπουν την ανάπτυξη μίας πίστας ολυμπιακών προδιαγραφών και πολλών μεσαίων και αρχαρίων. Στόχος των δύο ΟΤΑ είναι να βγούμε με διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να προσελκύσουμε ιδιώτες επενδυτές για την υλοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου καθότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί πλέον τέτοιου είδους δράσεις.
Ο ρόλος της διασποράς
Οι μετανάστες (5.500 χωρίς να υπολογισθούν τα εξωγενή μέλη των οικογενειών τους) είναι οργανωμένοι σε κοινότητες και πολιτιστικούς συλλόγους με έδρα τον τόπο διαμονής τους σε όλα σχεδόν τα μικρο-μεσαία αστικά  κέντρα της Θεσσαλίας, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, 500 περίπου κάτοικοι έχουν μεταναστεύσει την περίοδο (1955-1970) για ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Γερμανία.
Οι σύλλογοί τους είναι επίσημα αναγνωρισμένοι, διατηρούν σχολές και ομάδες γύρω από την τοπική παράδοση, οργανώνουν γιορτές και εκδηλώσεις για θέματα που αφορούν την περιοχή καταγωγής τους όπου διατηρούν γη και σπίτι. Η επαφή τους με το Μουζάκι είναι στενή λόγω των συγγενών που διαμένουν εκεί αλλά και της κεντρικής θέσης του για όποιον επισκεφθεί τα ορεινά χωριά καταγωγής του. Ένα τμήμα (2500 κάτ.) του φερόμενου ως μόνιμου ορεινού πληθυσμού κατοικεί στο Μουζάκι τους χειμερινούς μήνες, αποτελώντας τη γέφυρα μεταξύ διασποράς, ορεινών χωριών και αγροτικού κέντρου. Ο πληθυσμός αυτός συχνάζει στα «δικά του» καφενεία τα οποία λειτουργούν ως σημεία ανταλλαγής πληροφοριών, συνάντησης με τη διασπορά, διασύνδεσης των πελατών (διασπορά) με τους τοπικούς επιχειρηματίες, επαφής με την ΑΝ.ΚΑ και τις Δημοτικές Αρχές.
Μετανάστευση
Νέες εγκαταστάσεις
Σύνολο
Ομάδες ηλικιών
0-18
19-64
65 +
Ελλάδα
4.815
Επιστροφή μεταναστών
329
13
104
212
Εξωτερικό
436
Άλλων περιοχών
142
2
140
0
Σύνολο
5.251
Σύνολο
471
15
244
212
Ο Δήμος συμβάλλει επίσης, στη συνοχή. Ο Δήμαρχος εκφράζει και εκπροσωπεί και τον ορεινής καταγωγής πληθυσμό που διαμένει στο Μουζάκι και έμμεσα, τα ορεινά χωριά τους που βρίσκονται εκτός του νέου Δήμου. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχέδια που αφορούν το Μουζάκι και την ορεινή ενδοχώρα. Ο Δήμαρχος εκπροσωπώντας τους ορεινούς της μικρής πόλης, προσέδωσε σ’ αυτή την συμβολική περιοχή την πολιτική λειτουργία που το διοικητικό σύστημα δεν έκανε, ενισχύοντας την τοπική αλληλεγγύη και συνοχή του.
Αναφορικά με την ανάπτυξη της περιοχής Μουζακίου Αργιθέας σ’ αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να δανειστώ τα συμπεράσματα  που αποτυπώνει στη σχετική του μελέτη ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Γούσιος:
«Η ανάπτυξη του Μουζακίου και της περιοχής του, βασίστηκε σε μια θαυμαστή συνδυασμένη αξιοποίηση των στενών σχέσεων, της ταυτότητας και του ανθρώπινου δυναμικού μιας τοπικής κοινωνίας, μπρος των σύγχρονων διακυβευμάτων (όπως η κίνηση προς την ύπαιθρο, η ποιότητα κτλ), κινητοποιούμενη μέσα και έξω του νέου θεσμικού, διοικητικού και πολιτικού πλαισίου το οποίο διέπει όλο και περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ του τοπικού επιπέδου και των υπερκείμενων κλιμακίων.
Αποτέλεσμα αυτής της «κίνησης», συνιστά πριν απ’ όλα η ενίσχυση αυτής της «ιστορικής» περιοχής η οποία μετατράπηκε σε περιοχή ταυτότητας χάρη στην οποία, το αγροτικό κέντρο του ξαναβρίσκει τον ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ της ορεινής ενδοχώρας και των αστικών αγορών σε μια νέα βάση: α) επανασυνδέει τις σχέσεις του με την ορεινή ενδοχώρα μέσω της αξιοποίησής της περισσότερο ως χώρος κατανάλωσης, β) ελέγχει μέσω άτυπων δικτύων τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις του φαινομένου β’ κατοικίας και τις αξιοποιεί τοπικά, γ) διευρύνει την καταναλωτική αγορά του  στο σύνολο της περιφέρειας με τη βοήθεια της διασποράς του, της τοπικής διακυβέρνησης και της αξιοποίησης των πιο προσαρμοσμένων στις ανάγκες και στις δυνατότητές της προγραμμάτων τύπου LEADER. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σύστημα-δίκτυο το οποίο επιχειρεί μέσα και πέρα από τα όρια του ιστορικού territoire. Αυτή η εξέλιξη είναι διπλά ωφέλιμη για την περιοχή: ενισχύει τους κοινωνικο-πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ διασποράς και της «ιστορικής περιοχής», προσδίδοντάς τους και οικονομική διάσταση.
Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αναδεικνύει η περιοχή του Μουζακίου Αργιθέας στηρίζονται στη δύναμη και στη συνεκτικότητα αυτών των ίδιων δεσμών και ιδιαίτερα στην δύναμη του αισθήματος καταγωγής, τα οποία τροφοδοτούν την αλληλεγγύη στο εσωτερικό δικτύων οικονομικών στόχων. Στην περίπτωση αυτή, το ζητούμενο από την τοπική διαδικασία αειφορικής ανάπτυξης είναι αυτοί οι δεσμοί και τα δίκτυα να διατηρήσουν τη δύναμή τους και την αποτελεσματικότητά τους και στο μέλλον.
Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε, ότι στην περίπτωση του Μουζακίου το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι η οικονομική ενσωμάτωση της διασποράς συνέβαλλε στην ενίσχυση και προπαντός στη συνεχή (αειφόρο) αναπαραγωγή των δεσμών και των σχέσεών της με την περιοχή και συνεπώς, της ίδιας της ταυτότητάς του. Η εξέλιξη αυτή που ανατροφοδοτεί την τοπική συνοχή, αλληλεγγύη και δικτύωση αποτελεί την ουσιαστική προστιθέμενη αξία της περιοχής, εφ’ όσον εξασφαλίζει μια αειφορική διαδικασία αναπαραγωγής και συσσώρευσης του κοινωνικο-πολιτισμικού κεφαλαίου του. Οι φορείς της τοπικής διακυβέρνησης έχοντας συνειδητοποιήσει την εμβέλεια αυτού του κεφαλαίου, όντας οι ίδιοι στοιχεία του, συμβάλλουν όλο και πιο ενεργά στην όσμωση μεταξύ των άτυπων και ενσωματωμένων δυναμικών. Η αξιοποίηση και η αναπαραγωγή αυτής της ζωτικότητας του τοπικού πολιτισμού και της τοπικής ταυτότητας επιτρέπουν πράγματι, στους τοπικούς επιχειρηματίες να ενισχύσουν την ικανότητά  για αναπαραγωγή και μετασχηματισμού, του χώρου και της κοινωνικότητας, ενώ στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας, να επιχειρήσει μια ανάπτυξη έξω από την ιεραρχία που βασίζεται στις γενικές αρχές εμπνεόμενες από το μοντέλο κέντρο-περιφέρειας (Di Meo).
Όμως, από τώρα και στο εξής, το πιο σημαντικό γι’ αυτή την περιοχή-δίκτυο, είναι να διασφαλίσει τις ενδογενείς ικανότητές του αναγέννησης, καινοτομίας και εξέλιξης. Η εξασφάλιση της συνοχής γίνεται στρατηγικός στόχος εφ’ όσον είναι αυτή η οποία μπορεί να ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στο εσωτερικό της οποίας λαμβάνει την υπόστασή της η σχέση της οποίας ο ρόλος αναδεικνύεται θεμελιώδης γι’ αυτή την σχεσιακή οικονομία του Μουζακίου. (Zaoual).
Το παράδειγμα του Μουζακίου έρχεται να μετριάσει τη γενική θεωρία σύμφωνα με την οποία οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, τείνουν να εξαλείψουν κάθε χωρική πρωτοτυπία, δείχνοντας καθαρά πως η κοινωνία του συμβάλλει μέσω των σχέσεών και των δικτύων της στην ανασύνθεση των συστημάτων.»

Τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ κ. Κωτσό επισκέφθηκε το Δ.Σ. του Συνδέσμου Εργοληπτών Καρδίτσας

Τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Καρδίτσας και Δήμαρχο Μουζακίου κ. Γιώργο Κωτσό επισκέφθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Νομού μας και συζήτησε μαζί του μία σειρά από θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους εργολήπτες δημοσίων έργων.
Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Σ.Ε.Δ.Ε.Ν. Καρδίτσας κ. Μπαρμπούτης αναφέρθηκε σε μία σειρά από ζητήματα  όπου θα πρέπει οι νέοι Δήμοι να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είναι η απογραφή των έργων που είναι σε εκκρεμότητα, η σύνταξη και έγκριση των προϋπολογισμών  το συντομότερο δυνατό, η τακτοποίηση παλαιών οφειλών κλπ.
Επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πληρότητα και πιστότητα των μελετών που εκπονούνται, ώστε αν αποφεύγονται οι αποκλίσεις κατά την υλοποίηση των έργων που κοστίζουν τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Παράλληλα επεσήμανε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζονται πριν την δημοπράτηση των έργων σημαντικές παράμετροι όπως:
•    η πλήρης χρηματοδότηση
•    οι σχετικές αδειοδοτήσεις (περιβαλλοντικές, οικοδομικές, αρχαιολογίες κλπ)
•    η τακτοποίηση των απαλλοτριώσεων
•    η εξασφάλιση θέσεων λήψης αδρανών υλικών
•    η εξασφάλιση θέσεων εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής.
Ακόμη ο κ. Μπαρμπούτης εξέφρασε την αντίθεση του Συνδέσμου Εργοληπτών στα έργα με αυτεπιστασία όπως και στα έργα με απευθείας ανάθεση.
Ειδική αναφορά έγινε στην καθυστέρηση υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στην αρνητική εξέλιξη με τα έργα του ΘΗΣΕΑ, όπως επίσης και με το πάγωμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που οδηγούν στη συρρίκνωση του κλάδου και πολλούς εργολήπτες σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση.
Τέλος ο κ. Μπαρμπούτης ανακοίνωσε την διοργάνωση πανελλήνιου συνεδρίου των Εργοληπτών στην Καρδίτσα, σημειώνοντας ότι θα αποτελέσει σημαντικό γεγονός για το Νομό μας.
Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ κ. Κωτσός αποκάλεσε τους εργολήπτες βασικούς και καθοριστικούς συνεργάτες των Δημάρχων καθώς από την καλή συνεργασία των δύο πλευρών εξαρτάται η παραγωγή έργου στην τοπική μας κοινωνία και φυσικά η επίλυση προβλημάτων υποδομών κλπ.
«Σ’ ένα μεγάλο βαθμό η επιτυχία ή η αποτυχία των Δημάρχων εξαρτάται από το έργο που παράγουν στο Δήμο τους και εξ’ αυτού του λόγου η συνεργασία με τους εργολήπτες δημοσίων έργων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη» δήλωσε ο κ. Κωτσός και συνέχισε λέγοντας ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση, (όπως εξάλλου και η κοινωνία μας γενικότερα) πλήττεται σοβαρά από την κρίση που βιώνει η χώρα μας μ’ αποτέλεσμα οι πόροι της να έχουν μειωθεί σημαντικά.
«Μόνο από την αρνητική εξέλιξη του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ο Νομός έχει χάσει περίπου 10.000.000 ΕΥΡΩ, ενώ σημαντική είναι και η απώλεια από τη μείωση της ΣΑΤΑ και των ΚΑΠ που πήραν οι Δήμοι το 2010 σε σχέση με το 2009. Η πλειοψηφία των Καλλικρατικών Δήμων αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που τορπιλίζουν τη λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους, ενώ συνεχίζεται η μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Αυτοδιοίκηση χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, γεγονός που επιτείνει το πρόβλημα» σημείωσε ο κ. Κωτσός
Στο τέλος ο πρόεδρος της ΤΕΔΚ σημείωσε πως σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

 

 

Αντίθετοι στο κλείσιμο του Γυμνασίου οι φορείς του ΑγναντερούΤην πλήρη τους αντίθεση στη φημολογούμενη κατάργηση του Γυμνασίου εξέφρασαν σύσσωμοι οι φορείς του Αγναντερού στην πολυπληθή τους συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Σχολείου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημάρχος Μουζακίου κ. Γεωργίος Κωτσός, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φροξυλιάς Βάιος, ο Αντιδήμαρχος κ. Στεφανής Θωμάς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καρανίσας Αντώνης, Τζιβέλης Απόστολος, Ντόντος Χρήστος, Πάντος Άγγελος, η πολιτευτής της Ν.Δ. κ. Σκόνδρα, εκπρόσωποι του Υφυπουργού κ. Ρόβλια και των Βουλευτών  του Νομού μας, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Τσαφίτσας, η Διευθύντρια του Γυμνασίου κ. Αλεξάνδρα Πάτρα καθώς και πλήθος δημοτών.
Μετά την ενημέρωση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. Αλεξανδρή αποφασίστηκε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα το οποίο θα επιδοθεί σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς:
Ψήφισμα
των φορέων του Τοπικού Διαμερίσματος Αγναντερού

Όλοι οι φορείς της Τοπικής Κοινότητας του Αγναντερού συγκεντρώθηκαν σήμερα Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 6 το απόγευμα, στο Γυμνάσιο του Αγναντερού παρουσία του Δημάρχου Μουζακίου κ. Γεωργίου Κωτσού, εκπροσώπων του Υφυπουργού κ. Ρόβλια και των Βουλευτών  του Νομού μας, του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου κ. Ευάγγελου Τσαφίτσα, πλήθους δημοτών και αποφάσισαν ομόφωνα τα παρακάτω:
•    Εκφράζουν την πλήρη τους αντίθεση στη φημολογούμενη κατάργηση του Γυμνασίου Αγναντερού
•    Συγκροτούν συντονιστικό όργανο αποτελούμενο από τους:
1.    Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φροξυλιά Βάιο
2.    Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου κ. Τσαφίτσα Ευάγγελο
3.    Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου κ. Αλεξανδρή Αποστολία
4.    Εκπρόσωπο της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ντόντο Χρήστο
5.    Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγναντερού κ. Πάτρα Αλεξάνδρα
Προκειμένου να συντονίσει στο εξής τις ενέργειες της τοπικής κοινωνίας για  να εκφράσει την αντίθεσή της στη φημολογούμενη κατάργηση του Γυμνασίου.
Εδώ να επισημανθεί πως το Γυμνάσιο του Αγναντερού στελεχώνεται μόνο από παιδιά του χωριού, το οποίο σημειωτέον ήταν έδρα του πρώην Δήμου Παμίσου και ένα από τα πλέον ζωντανά χωριά του Νομού μας.
Παράλληλα όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη χωρίς σχέδιο και προοπτική κατάργηση των σχολικών μονάδων, που επί της ουσίας δεν έχει να προσφέρει τίποτα το αξιόλογο στη μαθητιώσα νεολαία, στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην τοπική κοινωνία γενικότερα.
Μία πιθανή κατάργηση του Γυμνασίου Αγναντερού θα αναγκάσει τους μαθητές να μετακινούνται καθημερινά με άμεση συνέπεια την ταλαιπωρία, τους αυξημένους κινδύνους από τη μετακίνηση, το χάσιμο πολύτιμου χρόνου, επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στην οικογένειά τους και απομάκρυνση από το γνώριμο περιβάλλον στο οποίο έχουν μεγαλώσει σε μία ευαίσθητη ηλικία, που σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να τα οδηγήσει και εκτός σχολείου.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου, η υλικοτεχνική υποδομή και το ανθρώπινο δυναμικό που υπηρετεί σ’ αυτό είναι άριστα και διασφαλίζουν την βέλτιστη παρεχόμενη εκπαίδευση στους μαθητές, οι οποίοι απαιτούν ιδιαίτερης προσοχής καθώς προέρχονται από αγροτικές οικογένειες και τα ολιγομελή τμήματα τους δίνουν περισσότερα εφόδια και ευκαιρίες συμμετοχής στη μάθηση.
Τέλος η πιθανή απομάκρυνση ενός σχολείου από την περιφέρεια σηματοδοτεί συρρίκνωσή της, πολιτιστική υποβάθμιση και επιδρά αρνητικά στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Επιτέλους στην εκπαίδευση δεν μπορούν να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο οι ψυχροί αριθμοί, αλλά τα παιδιά που είναι το μέλλον της κοινωνίας μας, για το οποίο είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε σκληρά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Μουζάκι, 11 Φεβρουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ο.Ε.  6973999400
2.    Ζαρνακούπη Νικόλαο Δημοτικό Σύμβουλο 6976222617
3.    Καρανίσα Αντώνιο Δημοτικό Σύμβουλο 6977236367
4.    Κουτσογιάννη Ιωάννη Δημοτικό Σύμβουλο  6978183664
5.    Τσιούμα Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο  6973779177
6.    Ντόντο Χρήστο  Δημοτικό Σύμβουλο 6973535270
7.    Βασιλάκο Αστέριο  Δημοτικό Σύμβουλο 6978183628

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (16) Φεβρουαρίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Περί εγκρίσεως των Πρακτικών εκτέλεσης του έργου «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στα Τ.Δ. του Δήμου»
•    Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης αγροτεμαχίων των Δημοτικών διαμερισμάτων Μαγούλας Ριζοβουνίου
•    Περί καθορισμού όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση με δημοπρασία του αριθμ. 342 αγροτεμαχίου Τ.Κ. Κρανέας
•    Ορισμός Δικηγόρου


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός

Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Μουζάκι   26-1-2011                                            
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ    021/2011

 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος Μουζακίου
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
2. Τις περιπτ. δ’ και θ’ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμαρχος είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου και συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου.
3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζουμε
1. Συγκροτούμε στο Δήμο Μουζακίου την Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε), αποτελούμενη από 5 μέλη - υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

2. Έργο της Ο.Δ.Ε είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.Δ.Ε είναι η τήρηση αρχείου των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. 
3.    Η Ο.Δ.Ε θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4.    Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε ως εξής:
4.1  Κρούπη Νικόλαο, υπάλληλος ΠΕ11 Πληροφορικής ως Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2445350116, e-mail: n.kroupis@mouzaki.gr), με αναπληρωτή τον Καλαμπόκα Ευάγγελο, υπάλληλο με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2445350131 e-mail: e.kalampokas@mouzaki.gr)
4.2  Μούντζια Ουρανία, υπάλληλο, Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ 2445350136, e-mail: o.mountzia@mouzaki.gr), αναπληρωτή τον Καλύβα Φώτιο, υπάλληλο, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2445350133, e-mail: f.kalivas@mouzaki.gr)
4.3  Κωλέττα Άννα, υπάλληλο με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2445350107, e-mail: a.koletta@mouzaki.gr), με αναπληρωτή την Μπαλτοπούλου Βικτωρία με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2445350115, e-mail: v.mpaltopoulou@mouzaki.gr)
4.4  Ταμπάκου Μαρία, υπάλληλος Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2445350111, e-mail: m.tampakou@mouzaki.gr), με αναπληρωτή την Αλεξάνδρα Βήττα με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2445350113, e-mail: a.vitta@mouzaki.gr)
4.5 Νικολάου Γρηγόριο, υπάλληλο με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.2445350122, e-mail: gr.nikolaou@mouzaki.gr) μέλος, με αναπληρωτή τον Φούκα Βασίλειο, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2445350121, e-mail: v.foukas@mouzaki.gr)
•    Στα μέλη της ως άνω ομάδας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
•    Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα http://www.mouzaki.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Γεώργιος Κωτσός

 

Το δρόμο Λαζαρίνα - Μουζάκι επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γιώργος Κωτσός

Επιτέλους το έργο ολοκληρώνεται μετά από μεγάλη καθυστέρηση

Το έργο  της  κατασκευής του υπολοίπου δρόμου Μουζακίου Λαζαρίνας επισκέφθηκε χθες ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός δεδομένου ότι το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται μετά από μεγάλο διάστημα καθώς έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα των ιδιοκτησιών που υπήρχαν με τη διευθέτηση των σχετικών απαλλοτριώσεων.
Ο ανάδοχος του έργου κ. Χατζηγάκης  άρχισε ξανά τις χωματουργικές εργασίες για το τμήμα που υπολείπεται από τη θέση «Επισκοπή» του Μουζακίου μέχρι τον κόμβο της εισόδου της πόλης, όπως επίσης και την πλακόστρωση των πεζοδρομίων που οδηγούν προς το γήπεδο και το ξενοδοχείο του Λάπα.


Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΑΠΝΑ 2 υλοποιείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως φυσικού διαδόχου της ΝΑ και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από το 2005. Την πρώτη χρονιά κατασκευάστηκε το τμήμα από τη Λαζαρίνα μέχρι τη θέση Επισκοπή και στη συνέχεια σταμάτησαν οι εργασίες κατ’ αρχήν λόγω εμπλοκής της αρχαιολογικής υπηρεσίας και στη συνέχεια λόγω των απαλλοτριώσεων που έπρεπε να διευθετηθούν.
Τώρα απ’ ότι διαφαίνεται έχουν ξεπεραστεί τα ζητήματα που καθυστέρησαν σημαντικά το έργο και ο ανάδοχος δουλεύει εντατικά για την ολοκλήρωσή του.

«Ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Μουζακίου απ’ ότι διαφαίνεται οδεύει στην ολοκλήρωσή του καθώς ο ανάδοχος του έργου έχει εγκατασταθεί ξανά και συνεχίζει τις εργασίες του δρόμου Μουζακίου Λαζαρίνας.» δηλώνει ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.
Στο ίδιο έργο είναι ενταγμένος και ο κόμβος εισόδου του Μουζακίου από την πλευρά της Πύλης και της Λαζαρίνας που αναμένεται και αυτός να ολοκληρωθεί σύντομα από τον ίδιο ανάδοχο. Ο κόμβος που μελετήθηκε από το Δήμο Μουζακίου θα είναι κυκλικός και θα ρυθμίζει τις κυκλοφορίες των δρόμων Μουζακίου Τρικάλων, και Μουζακίου Πύλης καθώς και τις εισόδους και εξόδους αυτών των οδών προς την πόλη του Μουζακίου.

 

 

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μουζακίου

Στο κατάμεστο Apolis, στο Μουζάκι έκοψε την  πρωτοχρονιάτικη πίτα της, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Μουζακίου ( ΔΗΚΕΜ).


Με την ευκαιρία κοπής της πίτας, οι δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία της ΔΗΚΕΜ παρουσίασαν ένα μικρό μέρος από τη δουλειά τους.
Έτσι το Δημοτικό Ωδείο εκπροσώπησαν τρεις μαθητές του, που έπαιξαν γνωστά κομμάτια στο πιάνο, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών εντυπωσίασε με το θεατρικό δρώμενο που παρουσίασαν οι μικροί μαθητές τους και το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι παρουσίασε ένα μικρό δείγμα από τα έργα ζωγραφικής των παιδιών αλλά και ενηλίκων. Η χορωδία του Συλλόγου Γυναικών Μουζακίου συμμετείχε στην εκδήλωση και εντυπωσίασε με την ωραία παρουσίαση των τραγουδιών.

Ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΜ κ. Θωμάς Καλαμπαλίκης σε σύντομο χαιρετισμό δήλωσε :
« Με τη συμβολική κοπή της πίτας της, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση εισέρχεται στο νέο έτος δυναμικά και ταυτόχρονα πολύ παραγωγικά. Το Διοικητικό της Συμβούλιο με εργατικότητα και μεθοδικότητα έχει καταφέρει να εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα, από τα οποία ωφελούνται πολύ συνδημότες μας, κάθε ηλικίας.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εξυπηρετεί πάρα πολλούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από βοήθεια και ταυτόχρονα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Το «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» συμπληρώνει δυο χρόνια ζωής και εξυπηρετεί τις εργαζόμενες μητέρες, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες στα παιδιά που παρακολουθούν το πρόγραμμα. Μουσική αγωγή , θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδι και άθληση είναι οι κύριες δραστηριότητες του κέντρου σήμερα. Το  «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» εκπαιδεύει και αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο , τις κλίσεις και δεξιότητες πολλών παιδιών αλλά και ενηλίκων που παρακολουθούν τα μαθήματα. Τέλος το «Δημοτικό Ωδείο», αναγνωρισμένο πλέον από το κράτος, συμβάλει τα μέγιστα στην προαγωγή της μουσική παιδείας στον τόπο μας. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η ανάπτυξη του ωδείου και η συμμετοχή νέων κυρίως στις τάξεις του.

Κλείνοντας  θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες της ΔΗΚΕΜ, που με την εργατικότητά τους, το ταλέντο τους αλλά και τη διάθεση για δουλειά, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και απαιτήσεις της Δημοτικής αρχής και  μας κάνουν όλους περήφανους.»
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μουζακίου κ Γιώργος Κωτσός, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βάιος Φροξυλιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Μπαλατσός Θανάσης, Ζαρνακούπης Νίκος και Στάθης Φάνης.

 

 

Να μην καταργηθεί κανένα Λύκειο ή Γυμνάσιο στο Δήμο Μουζακίου


Ζητά με έγγραφό του προς την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ο Δήμαρχος Μουζακίου


Να μην καταργηθεί κανένα Γυμνάσιο ή Λύκειο του Δήμου Μουζακίου ζητά με έγγραφό του ο Δήμαρχος Μουζακίου προς την περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης κ. Πράντζου.  Στην παραπάνω πρόταση κατέληξε ο Δήμαρχος κ. Κωτσός μετά τη συνάντηση – σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα στο Δημαρχείο Μουζακίου με την παρουσία του Διευθυντή Β’/θμιας Εκπαίδευσης κ. Καρανίκα, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φροξυλιά, των Αντιδημάρχων κ.κ. Κωνσταντάκου, Μηνίτσιου, των προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Μουζακίου κ. Καλαμπαλίκη, Αγναντερού κ. Τσαφίτσα, Φαναρίου κ. Κολοσούσα, Μαγούλας κ. Καρδιτσιώτη και Κρανιάς κ. Κοτρώτσιου, των Διευθυντών των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Μουζακίου και του ΕΠΑΛ Μουζακίου.
Το έγγραφο που απέστειλε ο κ. Κωτσός προς την κ. Πράντζου και αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι το παρακάτω:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μουζάκι 9-2-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: 1.947
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                      


Ταχ. Δ)ση: 43060 Μουζάκι                         1.  κ.Πράντζου
Πληροφορίες:Α. Κωλέττα                      Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης                           
?24450-43243                                           ΛΑΡΙΣΑ
? 24450 – 49002                                    2.  κ.Καρανίκα Θωμά
Προϊστάμενο Δ/νσης Β)θμιας Εκπ/σης
Ν.Καρδίτσας 
Τ.Κ. 431 00  ΚΑΡΔΙΤΣΑ


ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2011-2012»  
ΣΧΕΤ.: Το αριθμ. 473/3-2-2011 έγγραφο της Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι η πρότασή μας είναι να μην καταργηθεί ούτε συγχωνευθεί κανένα σχολείο του Δήμου μας.
Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας αδυνατεί  να αναλάβει τις μετακινήσεις των μαθητών, το κόστος των οποίων ανέρχεται στις 150.000,00€ ετησίως, μόνο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εξάλλου η μέχρι τώρα πρακτική του κράτους είναι να μεταφέρει αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση χωρίς την μεταφορά αντίστοιχων πόρων.
Θυμίζουμε ότι μεταφέρθηκαν μισθολογικά στο Δήμο μας είκοσι εννέα (29) καθαρίστριες, των οποίων το κόστος ανέρχεται στις 288.000,00€ ετησίως, που μέχρι πρότινος ανήκαν στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, χωρίς οι πόροι του Δήμου να αυξηθούν ούτε κατά ένα λεπτό.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός

Αντίστοιχο έγγραφο στάλθηκε και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από του συμπολίτες μας σήμερα στο Μουζάκι ενάντιας το δρομολογούμενο κλείσιμο της ΔΟΥ και του ΙΚΑ Μουζακίου

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε από τους συμπολίτες μας σήμερα στο Μουζάκι ενάντιας το δρομολογούμενο κλείσιμο τόσο της ΔΟΥ, όσο και του ΙΚΑ Μουζακίου. Πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε σήμερα στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο και στη συνέχεια απέκλεισαν τη γέφυρα του Μουζακίου για μία ώρα, προκειμένου να εκφράσουμε την αντίθεσή τους στο επικείμενο κλείσιμο των δύο υπηρεσιών. Στο συντονιστικό διαπαραταξιακό όργανο του Δήμου Μουζακίου συμμετείχαν ο Δήμαρχος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου.

Σε αγωνιστική κινητοποίηση καλεί ο Δήμος Μουζακίου τους πολίτες

•    Κλείνουν σήμερα στις 10.30 πμ Δήμος, Υπηρεσίες και γέφυρα Μουζακίου

Σε αγωνιστική κινητοποίηση καλεί σήμερα ο Δήμος Μουζακίου τους πολίτες προκειμένου να εκφραστεί η αντίθεση όλης της τοπικής κοινωνίας στο δρομολογούμενο κλείσιμο τόσο της ΔΟΥ, όσο και του ΙΚΑ .
Συγκεκριμένα το συντονιστικό διαπαραταξιακό όργανο του Δήμου Μουζακίου στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμαρχος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου αποφάσισε να κλείσουν σήμερα ο Δήμος Μουζακίου, οι υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα να κλείσει για μία ώρα η γέφυρα του Μουζακίου από τις 10.30 πμ έως 11,30 πμ.
Οι δυναμικές κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν μετά την άρνηση των αρμόδιων Υπουργών να δεχθούν τους φορείς του Δήμου Μουζακίου προκειμένου να τους εκθέσουν τις απόψεις τους και τα επιχειρήματά τους αναφορικά με τη λειτουργία των δύο προαναφερόμενων υπηρεσιών.
«Καλούμε όλους τους δημότες μας να συγκεντρωθούν σήμερα στις 10 το πρωί στο Δημαρχείο και στη συνέχεια να αποκλείσουμε τη γέφυρα του Μουζακίου, προκειμένου να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στο επικείμενο κλείσιμο δύο πολύ σημαντικών υπηρεσιών για την  ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως είναι η ΔΟΥ και το ΙΚΑ Μουζακίου» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός