Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου 2013

Α/Α

Θέμα Απόφασης

Απόφαση

1/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

2/2013

Περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος 2013

3/2013

Σχετικά με πρόταση για υποτροφίες από τη περιουσία Ανδρέου

4/2013

Περί προέγκρισης χορήγησης άδειας κατ)τος στον Αλέξανδρο Κρύο

5/2013

Περί ανανέωσης μίσθωσης κατ/τος Δημ.Αγοράς στον Γκινή Παναγιώτη

6/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Σωτηρίου Κων)νου

7/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Γκαγκά Αριστείδη

8/2013

Περί εξέτασης αίτησης της ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΡΜΗΣ» Ε.Π.Ε.

9/2013

Περί καθορισμού ενιαίας τιμής εκκίνησης για δημοπράτηση των κατ)των της αγοράς σεισμοπλήκτων

10/2013

Περί εξέτασης αίτησης της Σκαλιάππα Αγορίτσας

11/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Βλαχογιάννη Γεωργίου

12/2013

Περί διανοίξεων δρόμων εντός σχεδίου πόλεως Μουζακίου

13/2013

Περί προγραμματισμού έργων για το 2013

14/2013

Περί εγκατάστασης και λειτουργίας της Θεατρικής και Ψυχαγωγικής επιχείρησης CIRCO BARCELONA

15/2013

Περί εξέτασης αίτησης Εμπορικού Συλλόγου Μουζακίου

16/2013

Περί διάνοιξης δρόμου στα «Ρόγγια»

17/2013

Περί δημοπράτησης δημοτικής έκτασης

18/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

19/2013

Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας Κρεοπωλείο στους Παπαντώνη Κων)νο –Παπαντώντη Αντώνιο

20/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Δημητρίου Πούππη

21/2013

Περί εξέτασης αίτησης της Τίγκα Στυλιανής

22/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

23/2013

Περί συζήτησης για την πεζοδρόμηση στη Λεωφ.Αντ.Βασιλείου

24/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

25/2013

Σχετικά με εναπόθεση πλάκες αμιάντου στο ποτάμι

26/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

27/2013

Περί εξέτασης αίτησης ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE

28/2013

Περί προέγκρισης ίδρυσης κατ)τος στον Βασιλείου Γεώργιο

29/2013

Σχετικά με την ετήσια εμποροπανήγυρη στο Μουζάκι

31/2013

Περί ονοματοδοσίας οδού προς τιμήν του θανόντος πρώην δημάρχου Αλεξ. Παπαποστόλου

32/2013

Περί παραχώρησης της κεντρικής πλατείας για εκδηλώσεις από το τον Αρχαιολογικό Πολιτιστικό Σύλλογο Μουζακίου ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ

33/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Βασιλάκου Αστέριου,Γιώτη Λάμπρο

34/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Τριανταφύλλου Τάσου

35/2013

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μηχανημάτων μουσικής, στο κατάστημα της Ακυλίνας Σέμπρου στο Μουζάκι

36/2013

Περί χορήγησης άδειας χρήσης μηχανημάτων μουσικής, στο κατάστημα του Βαλάντη Τσιρογιάννη στο Μουζάκι

37/2013

Περί χορηγήσεως προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος Αχιλλέα Λιάππα στο Μουζάκι

38/2013

Περί ανανέωσης μίσθωσης του αριθμ.15 κατ)τος δημοτικής αγοράς Μουζακίου

39/2013

Περί ανανέωσης μίσθωσης του αριθμ.16 κατ)τος δημοτικής αγοράς Σεισμοπλήκτων

40/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Αριστείδη Γκαγκά

41/2013

Περί προέγκρισης ίδρυσης κατ)τος Γ.Γιαβρούτας

42/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

43/2013

Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στο κατάστημα Μπούρμπου Βασιλείου

44/2013

Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στην Τασιού Ελένη

45/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Αργυρίου Περικλή

46/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Σωτηρίου Κων)νου

47/2013

Περί προγραμματισμού έργων για το 2014

48/2013

Περί εξέτασης αίτησης της Ζιάκα Ανθούλας

49/2013

Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στους Β.Χαλίλη-Α.Καρδούλα Ο.Ε.

50/2013

Περί ανανέωσης μίσθωσης των αριθ.4 και 5 κατ)των Δημοτικής Αγοράς (Ηλ.Τουραλιάς)

51/2013

Περί εξέτασης αίτήσης του Τσιγάρα Ευαγγέλου

52/2013

Περί αποδοχής δωρεάς οικοπέδου στη Δ.Κ.Μουζακίου από τον κ.Παναγιώτη Κορώνη

53/2013

Περί πρότασης τροποποίησης έργου

54/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συζήτησης

55/2013

Περί τήρησης των όρων λειτουργίας των κατ)των που υφίστανται στα Δημοτικά Κατ)τα

56/2013

Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια πέζων-αυτ)των στον περ)κό δρόμο-οδό Καραϊσκάκη

57/2013

Περί προέγκρισης ίδρυσης κατ)τος στην Βικτωρία Μιντσένκο

58/2013

Περί προέγκρισης ίδρυσης κατ)τος στον Κυριάκο Μανώλη

59/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Στεφ.Βασιλάκου(ανανέωση μισθωματος κατ)τος 35)

60/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Παναγιώτη Τσαγκαρινού

61/2013

Περί εξέτασης αίτησης της Μαντέλου-Γούλα Αικατερίνης

62/2013

Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Καραβίδα Βασίλειο

63/2013

Περί προέγκρισης άδειας λειτουργίας κατ)τος Εστιατορίου στη Μαθητική Εστία Μουζακίου

64/2013

Περί εξέτασης αίτησης του Hλία Αργύρη(ανανέωση μισθωματος κατ)των 24, 25)

65/2013

Περί προέγκρισης άδειας καταστήματος Κουκλάρη Παναγιώτα

66/2013

Περί προέγκρισης άδειας καταστήματος στον Χαλίλη Βασίλειο

67/2013

Περί προέγκρισης άδειας καταστήματος στην Γκαραβέλα Ζαχαρούλα

68/2013

Περί ξύλευσης στο Δημοτικό Δάσος Μουζακίου

69/2013

Περί έγκρισης έκτακτης συζήτησης

70/2013

Περί εξέτασης αίτησης τουΤηγάνη Γεωργίου(ανανέωση μισθωματος κατ)των 26, 27)

71/2013

Σχετικά με διανομή διαθέσιμων καυσοξύλων από το Δημοτικό Δάσος Μουζακίου