Αποφάσεις Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου 2012

Α/Α
Θέμα Απόφασης
Απόφαση
1/2012 Περί παράτασης μίσθωσης καταστημάτων 21,22,23 της Δημοτικής Αγοράς

2/2012 Περί εξέτασης αίτησης της Αικατερίνης Καυκούλα

3/2012 Περί εξέτασης αίτησης του Ηλία Κοκκινάκη

4/2012 Περί ρύθμισης κυκλοφορίας στο δρόμο από Λάππα-Καταραχιά

5/2012 Περί χάραξης αγροτικού δρόμου μέσα σε δασική έκταση.

6/2012 Περί μίσθωσης(δημοπράτησης) των αριθμ.6,33,34

7/2012 Σχετικά με τα κατ)τα της Δημ.Αγοράς Μουζακίου

8/2012 Περί εξέτασης αίτησης κατοίκων Δ.Κ.Μουζακίου

9/2012 Περί μετακίνησης τμήματος Λαϊκής Αγοράς Μουζακίου

10/2012 Περί ανάληψης πρωτοβουλιών για την καθαριότητα στο Μουζάκι

11/2012 Περί μίσθωσης(δημοπράτησης) των αριθμ.10 και 11 κατ)των Δημ.Αγοράς

12/2012 Περί αποκομιδής ξερών και κατακειμένων ξύλων από το Δημοτ.Δάσος

13/2012 Περί κατάργησης συντριβανιών στην κεντρική πλατεία Μουζακίου

14/2012 Περί ονοματοδοσίας της πλατείας της Δημοτικής Αγοράς Μουζακίου

15/2012 Περί κατασκευής υδροηλεκτρικού σταθμού στον Πάμισο Ποταμό

16/2012 Περί συνεργασίας με ιδιωτικό ιστότοπο για θέματα απόδημων Μουζακιωτών

17/2012 Περί συνεργασίας με τοπικούς φορείς για την ανάδειξη χώρων ενδιαφέροντος

18/2012 Περί διάνοιξης δρόμων στο Μουζάκι

19/2012 Περί προέγκρισης άδειας κατ)τος στον Π.Κωφό

20/2012 Σχετικά με την ετήσια εμποροπανήγυρη Μουζακίου

21/2012 Σχετικά με παραχώρηση Δημοτικής έκτασης

22/2012 Περί προέγκρισης άδειας κατ)τος στον Αλτάνη Μιχαήλ

23/2012 Περί προέγκρισης άδειας κατ)τος στον Kρύο Αλέξανδρο

24/2012 Περί ανανέωσης μίσθωσης καταστημάτων

25/2012 Περί προέγκρισης άδειας κατ)τος στην Ελένη Τασιού

26/2012 Περί εξέτασης αίτησης Φίλιππα Χαλίλη

27/2012 Περί εξέτασης Κυνηγετικού Συλλόγου

28/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Β.Μπούρμπο

29/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στην Ακυλ.Σέμπρου

30/2012 Περί έγκρισης έκτακτης συνεδρίασης

31/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων τυον Τσιουρή Βασίλειο

32/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Τσιρογιάννη Βαλάντη

33/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Γκινή Χρήστο

34/2012 Περί παραχώρησης τριών (3) κατ)των της αγοράς στις εργατικές κατοικίες στην Αρχαιολογική Συλλογή Μουζακίου

35/2012 Περί δημοπράτησης της συστάδας 2α του Δημοτικού δάσους Μουζακίου

36/2012 Περί αποκομιδής ξερών και κατακείμενων ξύλων από το Δημοτικό Δάσος Μουζακίου

37/2012 Περί μίσθωσης δημοτικών κατ)των

38/2012 Περί έγκρισης συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης

39/2012 Περί έγκρισης η μη της αίτησης των Χαλίλη-Σουλιώτη

40/2012 Περί ικανοποίησης αιτημάτων για ξύλα

41/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στον Κοτσώνη Περικλή

42/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στους Χαλίλη-Καρδούλα

43/2012 Περί χορήγησης άδειας μουσικών οργάνων στην Μίχου Θεοδώρα

44/2012 Περί εξέτασης αίτησης Λάσδα Φωτεινής