Μελέτη Περιβαντολλογικών Επιπτώσεων ΜΠΕ του έργου Συμπληρωματικά έργα διευθέτησης τμήματος κοίτης ποταμού Παμίσου Δ. Μουζακίου

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας (http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=130&id=5650) βρίσκεται αναρτημένη για διαβούλευση η παρακάτω μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Mελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Συμπληρωματικά έργα διευθέτησης τμήματος κοίτης ποταμού Παμίσου» στο Δ. Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας.
Λήξη Διαβούλευσης: Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

http://www.thessaly.gov.gr/main.aspx?catid=130&id=5650