Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μουζάκι    11 Ιανουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Καλλιώρα Θωμά, Αντιδήμαρχο
3.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο
4.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο 
5.    Τσιούμα Δημήτριο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 11 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

•    Τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του ΕΠΔ οικ. έτους 2013 σύμφωνα με την με την ΚΥΑ οικ. 47490/18.12.2012

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός