Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    17 Ιουνίου   2011
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1. Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2. Κωνσταντάκο Σωκράτη, Αντιδήμαρχο
3. Μηνίτσιο Αντώνιο, Αντιδήμαρχο
4. Τζιβέλη Απόστολο, Αντιδήμαρχο 
5. Τσιρογιάννη Φανή, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (17η) Ιουνίου  2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

• Περί σχεδίου ΟΕΥ του Δήμου Μουζακίου


Ο Δήμαρχος

 


Γεώργιος Κωτσός