Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Μουζάκι    9 Νοεμβρίου  2012
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Εκτελεστικής  Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Δήμαρχο
2.    Καλλιώρα Θωμά, Αντιδήμαρχο
3.    Τσιούμα Δημήτριο, Αντιδήμαρχο
4.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο 
5.    Μπαλατσό Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την (09η) Νοεμβρίου  2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Μουζακίου Οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)


Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Κωτσός