ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 4-5-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 90

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 8-5-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)

Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης

2)

Περί έγκριση δαπανών.

3)

Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου Παιδικού Σταθμού Μουζακίου»

4)

Περί εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

5)

Περί 2

ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού.

 

.