ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  17/7/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 136

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                               

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης 

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 21-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1) Περί αποδέσμευσης πιστώσεων

2) Περί ψήφισης πιστώσεων

3) Περί έγκριση δαπανών.

4) Περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού

5) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

6) Περί διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.

7) .Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

8) .Περί Συντήρησης-επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων.

9) Περί καθαρισμού και φύλαξης μοκετών

10) Περί απολυμάνσεων παιδικών σταθμών. 

11) Περί συζήτησης και λήψης απόφασης σε αίτημα Πέτρου Κονταλή.

 

.

 

 

 

 

                                    Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

 

 

                                                        Ρούσσα Ελένη