ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Μουζάκι  10/11/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 223

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                               

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 16/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα:

 

1)     Περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2018

 

 

.

 

 

 

 

                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

                                                        Ρούσσα Ελένη