ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 23/3/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 59 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 28-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί επακαθορισμού των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση-Βελτίωση αύλειου χώρου παιδικού σταθμού Μουζακίου». 2) Περί εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς. 3) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων 4) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 5) Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου με ιδία μέσα». 6) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης 7) Περί διοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη