ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 13/4/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 75 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 18-4-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων. 2) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΑ2018 3) .Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 4) .Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κόμπελου 5) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Μαγούλας 6) Περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη