ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 18/5/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 105 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 23-5-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων 2) Περί έγκριση δαπανών. 3) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 4) Περί έγκρισης διενέργειας διαφόρων προμηθειών για το έτος 2019. 5) Περί συντήρησης-επισκευής πυροσβεστήρων παιδικών σταθμών. 6) Περί λήψης απόφασης για την επιλογή προϊσταμένων. 7) Περί πρόσληψης προσωπικού. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη