ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 07/6/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 122 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. 2) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων 3) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2018 4) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Λαζαρίνας. 5) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Πύργου Ιθώμης. 6) Περί εγγραφής νηπίων στους Παιδικούς σταθμούς . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη