ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 6/7/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 150 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 11/7/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.. 2) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Ριζοβουνίου. 3) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Καναλίων. 4) Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου με ιδία μέσα». 5) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων. 6) Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. . Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη