ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 14/01/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο


Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗ 14/01/2019 ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/01/2018, ΩΡΑ 12:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΑ.

Ο Πρόεδρος
Κωτσός Γεώργιος