Δώδεκα Προσλήψεις με 7μηνες συμβάσεις για νέους έως 35 ετών στο Δήμο Μουζακίου

Δίκτυο  «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»:

 

Οκτώ Προσλήψεις με 7μηνες συμβάσεις για νέους έως 35 ετών στο Δήμο Μουζακίου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/1 έως 6/2/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 10.501/ 01/2013 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Δίκτυο Περραιβία

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης


 

110 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση, ανάδειξη και φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αρμοδιότητας της 19ης ΕΒΑ (Ν. Καρδίτσας) -

Φανάρι / Δήμος Μουζακίου

ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 7 ΜΗΝΕΣ

3 ΘΕΣΕΙΣ


111 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση, ανάδειξη και φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αρμοδιότητας της 19ης ΕΒΑ (Ν. Καρδίτσας) –

Φανάρι / Δήμος Μουζακίου

ΥΕ Εργατών – Εργατοτεχνιτών  7 ΜΗΝΕΣ

5 ΘΕΣΕΙΣ