ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΕΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Μουζάκι 30-5-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                                                       
Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Μουζακίου                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου 
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
-   Καλλιώρα Θωμά,  πρόεδρος.
-    Μηνίτσιος Αντώνιος, 
-    Τσιρογιάννη Φανή,
-  Πολυμερόπουλο Ευθύμιο
-    Ταμπάκος Κωνσταντίνος,
-    Κρύου Φωτεινή, Δημότης
-    Φιλίππου Γεώργιος
-    Μόρφος Χρήστος
-  Μπαμπατσικου Καλλιόπη, 
Τον εκάστοτε ορισμένο  εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων
-    Κατσαρού Ελένη
Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την  31η Μαΐου  2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):
•    Αποδοχή ποσού


Ο Πρόεδρος


Καλλιώρας Θωμάς
Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2. κ. Αντιδήμαρχο