• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Σάββατο, 29 Απρ 2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ Αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 07:34

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΩ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                                                     Καρδίτσα, 19 / 01 / 2017
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &                                                                 Αριθμ. Πρωτ : 7320/783
ΕΠΙΚΟΙΝΝΙ Ν
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ Ν ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝ ΝΙ Ν
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                      ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση. : Πλαστήρα 56
431 32 Καρδίτσα
Πληροφορίες : Απ. Ζαχαρόπουλος
Τηλέφωνο : 24413 54530
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ
Αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ.
ΕΙΔΜΙΣΘ και αντίστροφα, σύμφωνα με το Ν.4070/12, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (Φ.Ε.Κ. 222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός οργάνωσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10.04.2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών & Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216/Α) και ισχύει.
4. Την αριθμ. Α 28480/2481/7.2.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΥ1-YΣΑ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) αναφορικά με θέματα λειτουργίας των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων».
5. Την αριθμ. πρωτ. Α 20534/1646/4.5.2012 (ΑΔΑ: Β49Λ1-ΣΟΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» και διευκρινήσεις επ΄αυτών αναφορικά με θέματα Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
6. Την αριθμ. πρωτ. Α 24679/2067/31.5.2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΒ1-9YΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις επί των διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τη με αριθμ. Α 55214/4901/20.11.2013 εγκύκλιο υφυπουργού Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων «Διευκρινήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) αυτοκινήτων κατά το Ν. 4070/2012 (Α΄82) όπως ισχύει».
8. Την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/Β΄/15.2.2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, με την οποία έγινε ο «καθορισμός εδρών – διοικητικών μονάδων των επιβατικών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα
με το άρθρο 83 του Ν. 4070/2012».


ΚΑΛΕΙ


κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και αντιστρόφως, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 μ.μ.
Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα προσκομίζοντας τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110
του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄) δικαιολογητικά.
Οι διοικητικές μονάδες - έδρες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, είναι αυτές που καθορίστηκαν με την αριθμ. 13/2013 (ΦΕΚ 313/Β΄/15.2.2013) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Η έκδοση νέων αδειών, το είδος των αδειών και για ποιές έδρες θα προσδιοριστεί με απόφασή μας (σύμφωνα με το άρθρο 106 σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του Ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), η οποία θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπής υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Φυσικά Πρόσωπα ( άρθρο 107 του Ν.4070/12)
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100, περίπτωση α του Ν. 4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της ύπαρξης ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια, για την οποία ενδιαφέρονται.
(Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές
αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν. 4070/12). Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ,
αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης
άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του Ν.4070/12)
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών
των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση
α΄ του Ν. 4070/12. dς τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες
και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των
αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της ύπαρξης ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό
τους, οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυ Αποθήκευση τοκινήτου,
οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή
υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε νέα άδεια για την
οποία ενδιαφέρονται (λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές
επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του Ν.4070/12). Οι κατέχοντες άδεια
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια Ε.Δ.Χ.
ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της
υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση
του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚ Ν
Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή
μετατροπής υφιστάμενης άδειας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ και
αντιστρόφως πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η οποία εδρεύει στην οδό Πλαστήρα 56, 1ος
όροφος, στην πόλη της Καρδίτσας, μέχρι την 31/3/2017 και ώρα 15.00 μ.μ :
1. Αίτηση, με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες, για τις οποίες ζητείται
άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών &
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και βρίσκεται αναρτημένο
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, www.thessaly.gov.gr, όπως και η
παρούσα πρόσκληση) .
2. Φάκελο δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την
πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, κατά τα οριζόμενα παρακάτω :
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100
περίπτωση α του Ν.4070/12.
(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Οι
κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε
άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο
αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί.
6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων,
αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων
μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και
κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από αρμόδιο
Μηχανικό, το οποίο θα βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά
τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται
να είναι ενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δε ν δημοσιεύεται, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο
και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια Υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού
Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νόμιμου εκπροσώπου,
εάν πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία
για τα παραπάνω.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100
περίπτωση α του Ν.4070/12 τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών
προσώπων. dς τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες
εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.
(Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του Ν.4070/12, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000€) για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ταξί που επιθυμούν να την μετατρέψουν
σε άδεια Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο
αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια
ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των
οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα
υπογεγραμμένο από αρμόδιο Μηχανικό, το οποίο θα βεβαιώνει την καταλληλότητα
των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας:
Απόστολο Ζαχαρόπουλο, τηλ. 2441354530 και Αθηνά Τεγγελίδου, τηλ. 2441354505.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕUΝ - ΑΝΑΚΟΙΝUΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤUΝ
Η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας θα ελέγξει την πληρότητα
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την πλήρωση των προϋποθέσεων για την
απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου
τύπου.
Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το
όνομα ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή
ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε
αιτούντα ο αντίστοιχος αριθμός αιτούμενων αδειών.
Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, www.thessaly.gov.gr και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gr). Μετά την ανάρτησή της δεν επιτρέπεται καμία
τροποποίησή της.
Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης
και η κατά τα παραπάνω ανάρτησή της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι την 15
Μαϊου 2017.
Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο
και μέχρι την 31 Μαϊου 2017 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του
άρθρου 85 του Ν. 4070/12 απόφασή μας, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος
αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ & ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν. 4070/12.
Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις
άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔΜΙΣΘ). Στην
ίδια απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός ΕΔΧ ταξί και ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ
ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.
Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος
αριθμός επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά
το χρόνο του υπολογισμού, τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών.
Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών
τους, άδειας ΕΔΧ ταξί σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες
άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην
έδρα αριθμού αδειών ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και
των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν. 4070/12. Για όσες άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, από
αυτές που θα προκύψουν κατά τα ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης
υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη ΕΔΧ ταξί, θα ακολουθηθεί η διαδικασία χορήγησης
που προβλέπεται στο Ν. 4070/12 για τη χορήγηση νέων αδειών.
Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφασή μας (άρθρο 85) προκύψει
αριθμός αδειών για χορήγηση, τότε θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
• Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια,
προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, τότε θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτησάμενος
με (1) συμμετοχή.

Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί, προκειμένου να
χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση,
αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως
αιτήθηκαν παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια
και για τις εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων
αιτήθηκαν περισσότερες της μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει
καθένας από όσους ζήτησαν παραπάνω από μια άδεια με τόσες συμμετοχές, όσες οι
άδειες που ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα
διενεργηθούν για όλες τις έδρες από τη Διεύθυνση Οργάνωσης &
Πληροφορικής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων μέχρι την 20η
Ιουνίου 2017.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθ. 106 του
Ν. 4070/12 μέρος των νέων αδειών που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε
πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν
τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.
• Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες
θα διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος
υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται
στα άτομα αυτά.
• Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας των κληρωθέντων καταλόγων για τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας
Καρδίτσας εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφασή μας για κάθε δικαιούχο, με την
οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητο. Την ίδια χρονική περίοδο θα επιστραφούν στο σύνολο των
αιτησαμένων οι κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κ Ν/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Μαγνησίας
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Τρικάλων
5. Γενικό Διευθυντή Μεταφορών & Επικοινωνιών Θεσσαλίας
6. Προϊστάμενο Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας
7. Προϊστάμενο Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας
8. Προϊστάμενο Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Τρικάλων
9. Δ/νση Εξυπηρέτησης του πολίτη και οργάνωσης (με την παράκληση για ανάρτηση στον
πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 42100,
Λάρισα , σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12)
11. Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (με την παράκληση για ανάρτηση
στον ιστότοπο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αλ. Παπαναστασίου 42100, Λάρισα,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του Ν.4070/12 )
12. Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας (με την παράκληση να δοθεί δελτίο τύπου
στα ΜΜΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 106 του ν.4070/12).
Β. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Μεταφορών
α) Γραφείο Γενικού Δ/ντή
β) Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών
4. Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης α) Γραφείο Γενικού Διευθυντή β) Δ/νση
Οργάνωσης & Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στον ιστότοπο του
Υπουργείου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθ. 106 του ν.4070/12). – Να σταλεί για
ανάρτηση και στην ηλεκτρονική διεύθυνση : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Γ. Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Με την παράκληση να αναρτηθεί στον
ιστότοπο του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με την
παρ.3 του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012)
Δ. ΚΕΠ Νομού Καρδίτσας (με την παράκληση για την τοιχοκόλλησή της σύμφωνα με την
παρ.3 . του άρθρου 106 του Ν. 4070/2012).
Ε. Σωματεία
1. Ένωση ιδιοκτητών Ταξί Ν. Καρδίτσας.
2. Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος (με την παράκληση να ενημερωθούν τα
σωματεία – μέλη της) – Μενάνδρου 51, 2ος όροφος, 104 37 Αθήνα.
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (με την παράκληση να ενημερωθούν τα σωματεία – μέλη
της) – Πειραιώς 4, 104 31 Αθήνα.
Ζ. Αστυνομική Διεύθυνση Καρδίτσας