ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ MOYZAKIOY

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

MOYZAKI, 09/10/2017

                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

"Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων"

Ο Δήμος Μουζακιου ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Καρδίτσας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Μουζακίου, να προσέλθουν εντός δέκα (10) ημερών στο Δημαρχείο Μουζακίου, προκειμένου να λάβουν, ενυπόγραφα, γνώση και να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα κατανομής, τα οποία επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, με κατάθεση στην Τράπεζα Πειραιώς και να προσκομίσουν αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καρδίτσας.

Μη καταβολή της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας για το 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2445350126 (Ε.Κράβαρη).

                             

     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

        ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ