Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας και Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τον κλάδο της Αιγοπροβατοτροφίας και Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας. Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέους, σε ηλικία, κτηνοτρόφους (έως 40 ετών) και σε άτομα που ενδιαφέρονται πραγματικά να δραστηριοποιηθούν άμεσα στην αιγοπροβατοτροφία του Νομού Καρδίτσας.

Η διάρκεια του Σεμιναρίου θα είναι συνολικά 4 εβδομάδες εκ των οποίων οι δύο πρώτες θα αφορούν στη θεωρητική διδασκαλία στα αντικείμενα της Γενετικής Βελτίωσης, της Εκτροφής, της Αναπαραγωγής, της Διατροφής, της Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας και Οικονομικής Διαχείρισης των κτηνοτροφικών μονάδων. Οι δύο επόμενες εβδομάδες αφορούν στην πρακτική άσκηση σε καλά οργανωμένες  σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες και /ή τυροκομεία, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις προτιμήσεις των εκπαιδευόμενων.

Το εν λόγω Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο Μουζάκι, με ημερομηνία έναρξης την 26 Φεβρουαρίου 2018. Η θεωρητική εκπαίδευση θα διαρκεί 4  ώρες ημερησίως. Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς, προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με τη λήξη του.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στο Δήμο Μουζακίου μέχρι την 20η Φεβρουαρίου 2018. Την 21η Φεβρουαρίου 2018 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, θα πρέπει να προσέλθουν  στο κτίριο  του δημαρχείου Μουζακίου (γραφείο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.) για προσωπική συνέντευξη (επιλογή) και από την 26η Φεβρουαρίου 2018 θα αρχίσει το Σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

Καθηγητής κ. Κ. Τσιμπούκας                          210 5294761

Καθηγητής κ. Γ. Ζέρβας                                  210 5294411

Αν. Καθηγητής κ. Φ. Μασούρας         210 5294675

Καθηγητής κ. Ι. Μπιζέλης                  210 5294675

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΠΟΛΗ /ΧΩΡΙΟ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

-          Κύριο :

-          Δευτερεύον:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

-          Απόφοιτος Δημοτικού       ¨

-          Απόφοιτος Γυμνασίου      ¨

-          Απόφοιτος Λυκείου          ¨           

-          Απόφοιτος ΤΕΙ /ΑΕΙ           ¨

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ε-ΜΑΙL:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ:

-          Κτηνοτροφική μονάδα      ¨

-          Τυροκομείο                       ¨

-          Και στα δύο                       ¨

Γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε αυτό το Σεμινάριο; ………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..