ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Μουζάκι, 30 Μαΐου 2019

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                          Α.Π: 4195

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4555/2018 "Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)" και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν. 4600/2019 (Α΄43).

2. Την αριθ. 5/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας  με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σ' αυτή συνδυασμοί υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων κοινότητας και προέδρων κοινοτήτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

3. Την αριθμ.42/40869/29-5-2019 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ

4. Την αριθμ.72/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

Για τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το δήμο Μουζακίου:

 Ι. Συνδυασμοί για την ανάδειξη δημοτικών αρχών.

 

Α' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»

 ΝΤΟΥΡΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

(Υποψήφια Δήμαρχος)

  

Β' ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ»

 ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

(Υποψήφιος Δήμαρχος)

 Η επαναληπτική ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 2η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή, και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα στα κατωτέρω εκλογικά τμήματα που έχουν οριστεί με την υπ' αριθ. 106326/2957/3-5-2019 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας.

 

 

 

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡ

ΚΟΙΝ

ΕΤΕΡ

ΑΡ27

166Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΚΟΤΡΩΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

446

     

167Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Εως : ΝΤΟΥΜΑΤΣΑΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

442

     

168Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Από : ΝΤΟΥΡΛΙΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΨΑΛΤΑΣ - ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ
43060, ΦΑΝΑΡΙ

441

     

169Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΣΗΜΕΝΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ
43060, ΑΓΙΟΣ ΑΚΑΚΙΟΣ

435

     

170Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

Από : ΑΓΡΙΜΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΚΩΤΟΥΛΑΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

332

     

171Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ

Από : ΛΑΓΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΝΤΖΗΣ - ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ

357

     

172Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΟΥΛΤΑΝΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΥ - ΙΟΥΛΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43060, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

409

     

173Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ

Από : ΛΑΓΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΦΑΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
43060, ΚΑΝΑΛΙΩΝ

486

     

174Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΚΑΠΠΑ

Από : ΑΜΒΡΑΖΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΠΑ
43060, ΚΑΠΠΑ

356

     

175

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΛΟΞΑΔΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΓΟΡΩ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΝΘΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΞΑΔΑΣ
43060, ΛΟΞΑΔΑ

251

     

176

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
43060, ΠΥΡΓΟΣ ΙΘΩΝΗΣ

300

     

177Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΙΘΩΜΗΣ

ΧΑΡΜΑΤΟΣ

Από : ΑΓΙΩΤΗ - ΒΑΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΜΑΤΟΣ
43060, ΧΑΡΜΑ

343

     

178

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ

Από : ΑΝΔΡΕΟΥ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ
43060, ΑΜΥΓΔΑΛΗ

131

     

179

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΥ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΚΩΤΗ - ΑΝΘΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ

249

     

180Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΛΑΖΑΡΙΩΤΗ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΑΝΘΟΧΩΡΙ

343

     

181Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΕΛΛΗ
Εως : ΚΑΨΙΩΧΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

415

     

182Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ

Από : ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
43060, ΒΑΤΣΟΥΝΙΑ

434

     

183Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως : ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ
43060, ΓΕΛΑΝΘΗ

320

     

184Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΓΕΛΑΝΘΗΣ

Από : ΛΑΖΗ - ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΛΑΝΘΗΣ
43060, ΓΕΛΑΝΘΗ

304

     

185Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

Από : ΑΔΑΜΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΛΥΤΡΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

388

     

186Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

Από : ΜΑΛΑΜΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΧΟΥΝΤΡΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
43060, ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ

488

     

187

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
ΤΡΥΓΩΝΑ

Από : ΑΔΑΜΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ - ΦΩΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
ΤΡΥΓΩΝΑ
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΡΥΓΟΝΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ

200

     

188Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Εως : ΧΑΛΙΑΣΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ
43060, ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ

334

     

189

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως : ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

298

     

190

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΝΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Εως : ΧΛΩΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
43060, ΚΡΥΟΠΗΓΗ

295

     

191Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ

Από : ΑΓΑΠΗΤΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΑΛΚΙΑΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
43060, ΛΑΖΑΡΙΝΑ

499

     

192Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Από : ΑΒΑΒΑΛΙΔΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΜΠΑΣΔΕΚΗ - ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

504

     

193Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ

Από : ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ

430

     

194Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΟΣΜΑΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

492

     

195Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΚΟΤΣΙΩΡΗ - ΕΛΕΝΗ
Εως : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - ΝΤΕΝΙΖ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

494

     

196Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

Από : ΠΑΠΑΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΟΒΑΣΙΛΗ - ΧΡΗΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ
43060, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ

515

     

197Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΗ - ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Εως : ΚΑΚΚΑΒΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλογείς

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

450

1

   

198Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΓΟΡΗ
Εως : ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

456

     

199Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΚΩΣΤΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

453

     

200Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΣΚΟΥΡΑΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

450

     

201Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Από : ΣΚΡΕΤΑ - ΑΓΟΡΗ
Εως : ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
43060, ΜΟΥΖΑΚΙ

457

     

202

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως : ΚΩΦΟΥ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
43060, ΟΞΥΑ

276

     

203Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ

Από : ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
43060, ΟΞΥΑ

334

     

204Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΟΞΥΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ

Από : ΑΝΔΡΙΑ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Εως : ΤΣΙΩΛΗ - ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΞΥΑΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΞΥΑΣ
43060, ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΞΥΑΣ

392

     

205Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Εως : ΨΑΛΤΗ - ΑΝΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ
43060, ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ

372

     

206

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΗΣ
43060, ΠΟΡΤΗ

298

     

207Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΠΟΡΤΗΣ

Από : ΠΙΛΑΤΗ - ΟΛΓΑ
Εως : ΧΑΡΙΣΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΗΣ
43060, ΠΟΡΤΗ

363

     

208Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΑΒΔΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ
Εως : ΙΑΚΟΒΑΚΗ - ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

482

     

209Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΙΑΚΩΒΑΚΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως : ΛΑΣΠΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

485

     

210Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΛΑΣΠΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

490

     

211Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΝΑΓΙΑ - ΛΕΩΝ
Εως : ΠΛΑΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

487

     

212Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

Από : ΠΛΑΤΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ - ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
43061, ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ

484

     

213Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΑΓΑΚΟΥ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Εως : ΚΑΨΙΩΤΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
43061, ΚΡΑΝΕΑ

508

     

214Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΚΡΑΝΕΑΣ

Από : ΚΕΧΑΓΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΨΥΛΛΑ - ΖΩΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΕΑΣ
43061, ΚΡΑΝΕΑ

446

     

215Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Εως : ΜΑΤΙΑΤΟΥ - ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΑ

513

     

216Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Από : ΜΗΛΙΩΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Εως : ΧΡΗΣΤΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
43060, ΜΑΓΟΥΛΑ

444

     

217

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΜΠΕΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

255

     

218Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΝΙΚΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΨΗΦΗΣ - ΘΩΜΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
43060, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

306

     

219Β

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΠΑΜΙΣΟΥ

ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΨΑΡΡΗΣ - ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
43061, ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ

512

     

 

Το πρόγραμμα αυτό να τοιχοκολληθεί έξω από κάθε Κατάστημα ψηφοφορίας και στα δημοσιότερα μέρη του δήμου και των συνοικισμών αυτών.

 

 

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

                                                                                                                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ