Δημοσίευση πίνακα συμβάσεων προς ανάθεση

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μουζακίου προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση των παρακάτω συμβάσεων έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Α/Α Κ.Α ΠΡΟΥΠ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ
1 11.04.0028 Αντικαταστάσεις υδρεύσεων Δ.Ε Παμίσου 3.710.000,00
2 64-7333.1.001 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας οδού Τ.Κ Οξυάς 500.000,00
3 61-7326.1.010 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Μουζακίου 730.000,00