Ανακοίνωση για τη Ρύθμιση Οφειλών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

   Ο Δήμος Μουζακίου, στα πλαίσια του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 τεύχος Α΄) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις εφιστά την προσοχή των δημοτών καθώς μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώνεται η προθεσμία υπαγωγής στην ευνοϊκη ρύθμιση των 100 δόσεων καθώς και η παράλληλη διαγραφή του συνόλου ή μέρους των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί .

 

Καλούμε λοιπόν όλους τους δημότες που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο μας , να προσέλθουν στο 2ο όροφο του Δημαρχείου άμεσα για την τακτοποίησή  τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 του Νόμου 4483/2017, στα τηλ. 2445350113 & 2445350139. 

                                                            

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

 

 

 

                                                                         Νικόλαος Πούπης