ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                              

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-2021

         

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ του Δήμου Μουζακίου, ανακοινώνει πως οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων ξεκινάνε τη Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 και λήγουν την Παρασκευή 29 Μαϊου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Μουζακίου και Αγναντερού αντίστοιχα, από τις 9:00 π.μ. έως τις 11:00 π.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή,  κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Υπεύθυνοι παραλαβής αιτήσεων:

Ø   Παιδικός Σταθμός Μουζακίου, κα Πάτρα Κωνσταντινιά, τηλ. 24450-41436, 6974315302

Ø   Παιδικός Σταθμός Αγναντερού, κος Αδαμόπουλος Δημήτριος, τηλ. 24410-84164, 6979449146

 

¨     Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος

 

1.       Η ηλικία του παιδιού να είναι την 30-9-2020 από 2,5 ετών και άνω μέχρι εγγραφής του στο Νηπιαγωγείο

2.       Το παιδί να αυτοεξυπηρετείται

¨     Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων

 

1.   Αίτηση γονέα

2.   Ατομική κάρτα υγείας παιδιού(από Παιδίατρο)

3.   Πιστοποιητικό γέννησης νηπίου

4.         Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

5.          Φωτοαντίγραφο ταυτότητας των γονέων

¨      Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων

 

1.   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

2.   Άδεια παραμονής στη χώρα

 

Λόγω των ειδικών μέτρων που ισχύουν για τον covid-19 οι αιτούντες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα ατομικά μέτρα προστασίας

 

Μουζάκι 15-5-2020

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Ρούσσα Ελένη