ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΟΡΘΗ 2 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22-4-19, ΩΡΑ 15:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  18/4/2019

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                Αριθ. Πρωτ: 3229

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η    

σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                   3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

                                                                                                    Έδρες τους     

                                                                                                     

    

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 15:00 (άρθρο 3, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα :

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Κωτσός Γεώργιος

2.

Καθορισμός αριθμού θέσεων Μαθητείας  στα ΕΠΑ.Λ.  και ΙΕΚ  του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στις ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ, Ο.Α.Ε.Δ, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Κωτσός Γεώργιος

3.

Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκδηλώσεων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7.

 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου στη θέση «Κάστρο» Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση για την υλοτόμηση συστάδων στο διακατεχόμενο δάσος της Τ.Κ. Δρακότρυπας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών 2020

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περ απευθείας εκμίσθωσης των αριθ. 8 και 9 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς στο ΚΤΕΛ Α.Ε. Καρδίτσας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 04/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» (Α.Μ: 19/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

15.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της Ειδικής Διαταγής Μείωσης Αμοιβής του αναδόχου, του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου"

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

16.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΙΘΩΜΗΣ» (Α.Μ: 03/19)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

17.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 06/19)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

18.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΙΘΩΜΗΣ» (Α.Μ: 05/17) 

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

19.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκπόνησης  μελέτης του έργου «Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

20.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση V του άξονα προτεραιότητας : «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο «Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

21.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ» (Α.Μ: 3/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

22.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΞΥΑΣ» (Α.Μ: 14/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

23.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 34/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

24.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ: 16/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

25.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης Δημόσιας  σύμβασης  έργου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

                                                                                          Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                               ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κοινοποίηση:

1) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

2) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                        

3) κ. Πρόεδρους Τ.Σ. Νέων Δήμου Μουζακίου