ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι     23/5/2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου


ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ. 
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη
3.    Μηνίτσιο Αντώνιο 
4.    Παπασωτηρίου Σοφία
5.    Στεφανή Θωμά
6.    Μπακρατσά Βασίλειο
7.    Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 27η Μαΐου 2013 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:25 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

-    Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας Μουζακίου
-    Δημοπράτηση δημοτικής έκτασης ΔΚ Μουζακίου
-    Έγκριση ανασυνταγμένης Μελέτης: «Λιθεπίστρωση κεντρικού δρόμου οικισμού Φαναρίου»
-    Έγκριση τοπογραφικής μελέτης «τοπογραφική μελέτη υφιστάμενων γεωτρήσεων Μουζακίου για την έκδοση άδειας χρήσης νερού»
-    Έγκριση τοπογραφικής μελέτης «τοπογραφική μελέτη Βελτίωση βατότητας οδού από οικισμό Οξυάς έως γέφυρα Βαένια»

Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός