ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Μουζάκι 25/7/2013

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

  1. Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.
  2. Κουτσουγιάννη Ιωάννη
  3. Μηνίτσιο Αντώνιο
  4. Παπασωτηρίου Σοφία
  5. Στεφανή Θωμά
  6. Μπακρατσά Βασίλειο
  7. Ευαγγέλου Ευθύμιο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Αγναντερού την 29η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:50 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

- Εξέταση αίτησης Πολύζου Ευαγγελής

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Κωτσός