ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                                                                                               Μουζάκι  3/12//2014
Δ Η Μ Ο Σ ΜΟ Υ Ζ Α Κ Ι Ο Υ

 

 

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  Ζ Ω Η ΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου
ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
Τζιβέλη Απόστολο
Τσιούμα Δημήτριο
Τσιούφη Ευαγγελία
Στάθη Θεοφάνη
Πάντο Άγγελο
Μπακρατσά Βασίλειο
Τσέλιου Μαρία Άννα
Σας προσκαλώ σε  έκτακτη  συνεδρίαση  (λόγω προθεσμιών  και συνεδρίασης του ΔΣ)που θα γίνει στην αίθουσα
του Δημοτικού Καταστήματος  Μουζακίου  την  4 Δεκεμβρίου 2014  ημέρα  Πέμπτη      και ώρα  18:45  για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
1.  Έγκριση της 49/2014 απόφασης του συμβουλίου της ΤΚ Μουζακίου
2.  Έγκριση της 50/2014 απόφασης του συμβουλίου της ΤΚ Μουζακίου
3.  Επανακαθορισμός ορίων οικισμού Πύργου Ιθώμης
4.  Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Αγράφων και Αθ. Διάκου
(Δημοτική Αγορά) ΤΚ Μουζακίου
5.  Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων καταστημάτων
6.  Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων

 

 

Ο ΠρόεδροςΤΖΙΒΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ