ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 23-2-12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Μουζάκι        21 /2/ 2012

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Κωτσό Γεώργιο  Πρόεδρο Ε.Π.Ζ.

2. Στεφανή Θωμά, Δημοτικό σύμβουλο

3. Πολυμερόπουλο Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

4. Στάθη Θεοφάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

5. Τόλια Σοφία, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Μπακρατσά Βασίλειο,  Δημοτικό Σύμβουλο

7. Ευαγγέλου Ευθύμιο, Δημοτικό Σύμβουλο

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση (λόγω προθεσμιών)  που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 23η Φεβρουαρίου  2012 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

1 Ρύθμιση αυθαίρετων δημοτικών ακινήτων σύμφωνα με το κεφ. Β του Ν. 4014/2011.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

Γεώργιος Κωτσός