ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 12-6-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 104

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 16-6-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)

Περί ψήφισης πιστώσεων

2)

Περί έγκριση δαπανών.

3)

Περί εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς.

4)

Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.

5)

.Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης.

6)

.Περί

συντήρησης εφαρμογών λογισμικού

 

.

 

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη