ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 19/7/2018 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 164 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 25-7-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα: 1) Περί καθαρισμού και φύλαξης μοκετών. 2) Περί απολυμάνσεων παιδικών σταθμών. 3) Περί Συντήρησης- Επισκευής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων κτιρίων. 4) Περί συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων παιδικών Σταθμών. 5) Περί έγκρισης πραγματοποίησης δαπανών διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων. 6) Περί διοργάνωσης θεατρικών παραστάσεων. 7) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δρακότρυπας. 8) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Βατσουνιάς. 9) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Καππά. 10) Περί διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Φαναρίου. 11) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Κρυοπηγής 12) Περί διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Ελληνόπυργου. 13) Περί διοργάνωσης Αθλητικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Χάρμα. 14) Περί έγκρισης δαπανών. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη