ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 15/03/2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για  τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.
1.    Κωτσό Γεώργιο Πρόεδρο Ο.Ε. 
2.    Τσιούφη Ευαγγελή Δημοτικό Σύμβουλο
3.    Φούντα Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο
4.    Στάθη Θεοφάνη  Δημοτικό Σύμβουλο 
5.    Τσιρογιάννη Φανή Δημοτικό Σύμβουλο 
6.    Ντούρβα Παρασκευή  Δημοτική Σύμβουλο
7.    Γκινή Ιωάννη  Δημοτικό Σύμβουλο

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 19η Μαρτίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Παππά Ευάγγελου κάτοικος Αγναντερού).
2.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής της Χαντζιάρα Μαρία).
3.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση διαταγής πληρωμής του Μπλέτσα Κωνσταντίνου).
4.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου {υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου (Ειρηνοδικείο Καρδίτσας)}.
5.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου {υπόθεση αγωγής υπαλλήλων του Δήμου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων)}.
6.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση Παπαϊωάννου Βάιου και Τουρλούμη Μαγδαληνή).
7.    Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου (υπόθεση έφεσης του Σδόγκου Θεοφάνη).
8.    Περί καθορισμού των όρων διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση ξυλείας δώδεκα (12) ιστάμενων ατόμων πεύκης στη Τ.Κ. Μουζακίου.
9.    Περί μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου» με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 80157 και Α.Μ. 05/2018.
10.    Περί ορισμού δικαστικού επιμελητή για την επίδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής.
11.    Περί τροποποίησης της αριθ. 30/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
12.    Περί έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Πευκοφύτου (κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού).

Ο Πρόεδρος

Κωτσός Γεώργιος