Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ ΗΓια Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

                                                                       Μουζάκι 21/10/ 2011

Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου                                           

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου  

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

-   Καλλιώρα Θωμά,  πρόεδρος.
-  Μηνίτσιος Αντώνιος,  
-  Τσιρογιάννη Φανή, 
-  Πολυμερόπουλο Ευθύμιο 
-  Ταμπάκος Κωνσταντίνος, 
-  Κρύου Φωτεινή, Δημότης
-  Σδράκα Ευδοξία
-  Μόρφος Χρήστος 
-  Γκαραβέλα Ευθύμιο,  
Τον εκάστοτε ορισμένο  εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων 
-    Κατσαρού Ελένη

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την  26η Οκτωβρίου  2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

 

·        Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.   «Σχολική Επιτροπή Δετεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου»

·        Αποδοχή επιχορήγησης σχολικής επιτροπής

·        Ενημέρωση για ζητήματα καθαριστριών των σχολικών μονάδων.

·        Έγκριση έναρξης τραπεζικού λογαριασμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου».

·        Υποχρεώσεις προς τρίτους

·        Κυλικεία

·        Κατασκευή σφραγίδων -αγορά βιβλίων που υποχρεούται να τηρεί το ΝΠΔΔ

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Καλλιώρας Θωμάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο

2. κ. Αντιδήμαρχο