ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Μουζάκι 28-11-2011

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σχολική Επιτροπή

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου  

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

-   Καλλιώρα Θωμά,  πρόεδρος.
-  Μηνίτσιος Αντώνιος,  
-  Τσιρογιάννη Φανή, 
-  Πολυμερόπουλο Ευθύμιο 
-  Ταμπάκος Κωνσταντίνος, 
-  Κρύου Φωτεινή, Δημότης
-  Σδράκα Ευδοξία
-  Μόρφος Χρήστος 
-  Γκαραβέλα Ευθύμιο,  
Τον εκάστοτε ορισμένο  εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων 
-    Κατσαρού Ελένη

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την  01η Δεκεμβρίου  2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

· Αποδοχή χρηματικών υπολοίπων από τις συγχωνευμένες Σχολικές Επιτροπές.

· Κατάργηση τηλεφωνικών συνδέσεων των συγχωνευμένων, συνενωμένων ή καταργηθέντων Σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης.

· Σύσταση των Συμβουλίων σχολικών κοινοτήτων των σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μουζακίου και ορισμός νέων Δ/ντών αυτών ως οικονομικών διαχειριστών.

· Εξέταση αίτησης της Καπέλλα Βησσαρίας εκμεταλλευτεί κυλικείου Λυκείου Μουζακίου.

· Εξέταση αίτησης ΔΗΚΕΔΗΜ Μουζακίου.

· Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή και τοποθέτηση κάγκελων στο Λύκειο Μουζακίου.

· Περί παράτασης μίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου Μουζακίου.

· Πρόσληψη  καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Φαναρίου.

· Κάλυψη δαπανών καθαριστριών μέχρι 6/2011 από λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Ο Πρόεδρος

Καλλιώρας Θωμάς

Κοινοποίηση:
1. κ. Δήμαρχο
2.
κ. Αντιδήμαρχο