ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μουζάκι 17/2/2012

Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Μουζακίου

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για Συνεδρίαση της Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μουζακίου

 

 

ΠΡΟΣ: Τους κ.κ.

1. Φροξυλιά Βάιο  Πρόεδρο Σ.Ε.

2. Παπασωτηρίου Σοφία, Αντιπρόεδρο Σ.Ε.

3. Στεφανή Θωμά, μέλος

4. Κωνσταντάκη Ελευθέριο, μέλος

5. Πλακιά Φωτεινή, μέλος

6. Γκαραβέλα Δημήτριο, μέλος

7. Σανίδα Δημήτριο, μέλος

8. Κωστόπουλο Σπυρίδωνα, μέλος

9. Πάτα Δημήτριο, Γραμματέα

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος την 22α Φεβρουαρίου  2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διατάξεως σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (ν. 3463/2006):

 

Εξουσιοδότηση προς τους Δ/ντές

Καταστροφή υλικού και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής καταστροφής υλικού των σχολικών μονάδων

Απόδοση χρημάτων από την αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων

Απόδοση ποσού για αμοιβές καθαριστριών

Εξουσιοδότηση προς τους Δ/ντές  για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικού

Εξέταση αίτησης Μπανάτσιου Ευθυμίας

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Βάιος Φροξυλιάς

Κοινοποίηση:

1. κ. Δήμαρχο

2. κ. Αντιδήμαρχο